Rozcestník administrace projektů

Úsek administruje projekty na základě následujícího pověření prorektora Michala Malacky (viz vnitřní norma UP R-B-23/08-ÚZ01 pověření prorektorů Pověření – rozsah pravomocí prorektorů, kvestora a kancléře UP při zastupování rektora UP a jejich jednání za UP):

 • koordinace činností a tvorby Institucionálního plánu UP a koordinace činností rozvojových projektů UP;
 • účast UP při tvorbě strategických dokumentů a plánů OK a SMOL – Regionální stálá konference pro území OK, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání, Místní akční plány rozvoje vzdělávání, ITI OA, RIS3 strategie OK, Strategický plán rozvoje SMOL apod.);
 • v agendě vnějších vztahů věci týkající se jednání s orgány SMOL a OK;
 • koordinace a strategického řízení agendy udržitelného rozvoje a šetrnosti k životnímu prostředí na UP včetně spolupráce s Komisí pro udržitelný rozvoj Akademického senátu UP;
 • koordinace projektu Aurora a řízení agendy UP v rámci projektu Aurora.

Agenda projektů administrovaná na Oddělení strategie a kvality:

 • Krajské projekty (krajské dotační programy, dotační programy RIS3 strategie (Smart akcelerátor), projekty Inovačního centra Olomouckého kraje, projekty Krajských akčních plánů vzdělávání (KAP), projekty Regionálních akčních plánů (RAP), projekty Smart Regionu)
 • Projekty SMOL (dotační programy SMOL, projekty Místních akčních plánů vzdělávání (MAP))
 • Projekty MŠMT (dotační programy MŠMT – rozvojové programy (mimo infrastrukturních = kvestura), Program na podporu strategického řízení VŠ (PROPOST), Centralizované rozvojové programy (CRP))

Projekty vyžadující předkonzultaci na Oddělení strategie a kvality:

 • Projekty v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti (dotační programy SMOL, OK a institucí ČR specificky zaměřené na oblast udržitelnosti, ochrany životního prostředí, změny klimatu, mezinárodní programová schémata zaměřená pouze na tuto oblast – např. Fondy EU (OPŽP, IROP ad.), Oslo Agenda (Norské fondy, Fondy EHP) apod.

Předávat všechny žádosti o projekty z výše zmíněných oblastí na vedoucí Oddělení strategie a kvality RUP: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, hana.maresova@upol.cz, kl. 1091, která bude distribuovat výše uvedené projekty jednotlivým pracovníkům dle zaměření projektu.

Agenda projektů administrovaná na projektovém pracovišti Aurora:

 • Projekt Aurora (Aliance Aurora) a projekty na Auroru navazující
 • Předávat vše z oblasti Aurora na: Marek Sekanina, marek.sekanina@upol.cz, tel. +420730199422

Vše ostatní mimo výše uvedené projekty je potřeba předávat na ředitelku Projektového servisu RUP – Mgr. Gabriela Pokorná, gabriela.pokorna@upol.cz, kl. 1403.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)