Statistické tabulky

Skladba pracovních pozic zaměstnanců univerzity

Statistické tabulky počtu zaměstnanců univerzity dle pracovních pozic.
Zobrazuje počty zaměstnanců zařazených na danou pozici dle Katalogu prací UP.

  • celkový počet zaměstnanců zařazených do kategorie "ostatní" (bez SKM): 1 424
  • celkový počet zaměstnanců SKM: 249
  • stav k 31. 8. 2017
  • zdroj dat: SAP

Skladba pracovních pozic "ostatních" zaměstnanců

Tabulka udává počty zaměstnanců univerzity zařazených do kategorie "ostatní", bez zaměstnanců Správy kolejí a menz, jejichž počty udává samostatná tabulka níže.

skupina profesí pracovní pozice dle katalogu počet zaměstnanců
neakademický top management 20
  Kvestor / Tajemník fakulty 9
  Kancléř 1
  Ředitel fakultního / univerzitního zařízení 10
administrativa obecná 63
  Pracovník v administrativě 63
sekretář/asistent katedry 131
  Sekretář/asistent katedry 131
administrativa odborná 142
  Archivář 5
  Pracovník podatelny 5
  Právník  12
  Referent pro BOZP a PO 2
  Referent pro oblast práva 5
  Referent pro oblast praxí 1
  Referent pro oblast sportu 6
  Referent pro oblast strategie, organizace a řízení 11
  Referent pro projekty 7
  Stavební technik 9
  Technik ve stavebnictví 1
  Vedoucí pracovník pro oblast interního auditu 1
  Vedoucí pracovník pro oblast knihovnictví, archivnictví a příbuzné obory 1
  Vedoucí pracovník pro oblast práva 2
  Vedoucí pracovník pro oblast strategie, organizace a řízení 1
  Vedoucí pracovník pro spisovou službu 1
  Vedoucí projektový pracovník 72
studijní referent 94
  Referent pro vzdělávání 77
  Vedoucí pracovník pro oblast vzdělávání 17
referent VaV 31
  Referent pro oblast vědy a výzkumu / Metodik a správce publikační činnosti 30
  Vedoucí pracovník pro oblast vědy a výzkumu 1
referent pro zahraničí 26
  Referent pro zahraniční vztahy 25
  Vedoucí pracovník pro zahraniční vztahy 1
personalistika a mzdy 27
  Personální referent 15
  Referent pro oblast mezd 11
  Vedoucí pracovník pro oblast mezd 1
ekonomika a účetnictví 88
  Metodik financování a účetnictví 2
  Pokladní  13
  Referent pro oblast ekonomiky 29
  Referent pro oblast účetnictví 36
  Vedoucí pracovník pro oblast ekonomiky 5
  Vedoucí pracovník pro oblast financí 1
  Vedoucí pracovník pro oblast účetnictví 2
IT 86
  Operátor ICT / Technik ICT / Správce aplikací 22
  Pracovník uživatelské podpory 4
  Správce databází 1
  Správce lokální počítačové sítě 22
  Systémový administrátor 16
  Systémový analytik 3
  Vedoucí pracovník pro oblast informačních a komunikačních technologií 6
  Vývojář softwaru 12
komunikace 68
  Pracovník AV pracoviště 9
  Pracovník polygrafie 2
  Redaktor 22
  Referent pro oblast komunikace a marketingu 16
  Umělecký grafik 3
  Vedoucí pracovník pro oblast komunikace a marketingu 6
  Vedoucí pracovník pro vydavatelství a polygrafii 6
  Webmaster a grafik 4
knihovnictví 77
  Knihař 4
  Pracovník knihovny 57
  Vedoucí pracovník pro oblast knihovnictví, archivnictví a příbuzné obory 16
odborní pracovníci podpory tvůrčí činnosti 325
  Chovatel laboratorních zvířat – laborant 2
  Laborant v biologii 7
  Odborný pracovník v biochemii a biofyzice 1
  Odborný pracovník v biologii 13
  Odborný pracovník v chemii 4
  Odborný pracovník v medicíně a farmacii 107
  Odborný pracovník v oblasti práva 4
  Odborný pracovník v pedagogice 67
  Odborný pracovník v psychologii 5
  Odborný pracovník v uměleckých oborech 3
  Odborný pracovník ve filologii 3
  Odborný pracovník ve filozofii, historii a politologii 4
  Odborný pracovník ve fyzice 5
  Sanitář  2
  Technik v biologii 14
  Technik v botanice 3
  Technik v chemii 9
  Technik v lékařství 1
  Technik ve fyzice 19
  Vědecký pracovník / Vědecko pedagogický pracovník 7
  Zdravotní laborant 44
  Zubní technik 1
správa a údržba 79
  Elektromechanik 16
  Energetik 1
  Instalatér 4
  Pomocný zahradník 1
  Revizní technik 1
  Správce objektů 10
  Strojník – topič 2
  Truhlář 3
  Údržbář budov 16
  Vedoucí pracovník provozně-technického útvaru 4
  Vedoucí správy objektů 9
  Zahradník 3
  Zámečník 9
doprava 6
  Řidič 5
  Vedoucí dopravy a přepravy 1
ostraha, recepční 61
  Pracovník ostrahy 51
  Recepční, šatnář 9
  Telefonista 1
prodej zboží 4
  Prodavač 4
úklid 96
  Uklízeč, pokojská 96

Skladba pracovních pozic zaměstnanců SKM

Tabulka udává počty zaměstnanců Správy kolejí a menz.

skupina profesí pracovní pozice dle katalogu počet zaměstnanců
neakademický top management 1
  Ředitel fakultního / univerzitního zařízení 1
administrativa obecná 8
  Pracovník v administrativě 8
administrativa odborná 1
  Referent pro BOZP a PO 1
personalistika a mzdy 3
  Personální referent 1
  Referent pro oblast mezd 2
ekonomika a účetnictví 8
  Referent pro oblast ekonomiky 1
  Referent pro oblast účetnictví 6
  Vedoucí pracovník pro oblast ekonomiky 1
IT 1
  Systémový administrátor 1
komunikace 1
  Referent pro oblast komunikace a marketingu 1
správa a údržba 35
  Elektromechanik 5
  Instalatér 4
  Revizní technik 1
  Správce objektů 8
  Truhlář 3
  Údržbář budov 9
  Vedoucí pracovník provozně-technického útvaru 1
  Vedoucí správy objektů 3
  Zahradník 1
stravování 64
  Kuchař 18
  Pomocný kuchař 30
  Pomocný pracovník v kuchyni 4
  Skladník 6
  Šéfkuchař 1
  Vedoucí pracovník pro stravování 3
  Vedoucí pro oblast zásobování 2
prodej zboží 11
  Prodavač potravin 11
ubytování 3
  Vedoucí pracovník pro ubytování 3
ostraha, recepční 75
  Pracovník ostrahy 28
  Recepční v ubytovacích zařízeních 47
úklid 38
  Uklízeč, pokojská 38