Organigramy

Organizační struktura univerzity

Organigram zobrazuje základní organizační strukturu univerzity.

Podrobnější organizační uspořádání, včetně jmen jednotlivých zaměstnanců, naleznete na stránkách příslušné fakulty či pracoviště. Jako rozcestník můžete využít odkaz zde.

Organizační struktura rektorátu

Organigram zobrazuje organizační strukturu rektorátu.

Kontakty na jednotlivé úseky a zaměstnance naleznete zde.

Organizační struktura fakulty

Organigram zobrazuje obecné členění organizační struktury fakulty.

Na jednotlivých fakultách se dle specifik dané fakulty mohou některá oddělení dále členit, případně sdružovat.

Podrobnější organizační uspořádání, včetně jmen jednotlivých zaměstnanců, naleznete na stránkách příslušné fakulty. Jako rozcestník na webové stránky jednotlivých fakult můžete využít odkaz zde.

Poradenská centra

Organigram zobrazuje poradenská centra a fakulty, při nichž působí.

Centra jsou v řadě případů dostupná jak studentům a zaměstnancům univerzity, tak veřejnosti.

Přehled o činnosti jednotlivých center najdete na stránkách Studentského kariérního a poradenského centra v sekci Poradenství na UP.