Statistické tabulky

Údaje v tabulkách jsou v souladu s metodikou MŠMT pro Výroční zprávy o činnosti vysokých škol, a tedy totožné s uvedenými hodnotami ve Výroční zprávě o činnosti UP pro daný rok.

Ke stažení je i excelový soubor s datovou řadou a podrobnějším členěním od roku 2015.

Počty studií* v roce 2020

(stav k 31. 12. 2020)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 1 317 948 314 55 83
FF 5 115 3 545 1 193 377 523
FTK 1 868 1 201 588 79 75
FZV 963 670 277 16 70
LF 2 389 - 1 958 431 1 020
PdF 5 426 2 960 2 301 165 90
PF 1 548 149 1 312 87 62
PřF 3 480 2 325 852 303 405
celkem 22 106 11 798 4 670 1 513 2 328

*Počty studií odráží skutečnost, kdy jeden student studuje několik studijních oborů, přičemž se nejedná o kombinaci, tj. tzv. dvouobor.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, počtu studií ze Slovenska a samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia v letech 2015-2020 ke stažení zde (xlsx).

Počty studijních programů v roce 2020

(stav k 31. 12. 2020)
fakulta celkem z toho doktorských z toho cizojazyčných*
LF 82 76 31
FF 229 94 26
PřF 243 110 78
PdF 154 38 35
FTK 36 4 3
CMTF 55 17 7
PF 12 5 5
FZV 29 4 1
celkem 840 348 186

*Programem v cizím jazyce se rozumí takový program, který má v cizím jazyce akreditovaný alespoň jeden ze svých oborů.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dle formy studia včetně počtu cizojazyčných studijních programů* v letech 2015-2020 ke stažení zde (xlsx).

Počty absolutorií v roce 2020

(stav k 31. 12. 2020)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 233 128 101 4 4
FF 1 002 609 357 36 71
FTK 374 203 165 6 22
FZV 213 159 51 3 16
LF 317 - 296 21 150
PdF 935 447 476 12 15
PF 214 33 173 8 8
PřF 689 362 294 33 58
celkem 3 977 1 941 1 913 123 344

zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia a počty absolutorií studentů ze Slovenska v letech 2015-2020 ke stažení zde (xlsx).

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců v roce 2020

(stav k 31. 12. 2020)
fakulta celkem muži ženy
CMTF 99,66 42,59 57,06
FF 412,22 192,85 219,37
FTK 180,89 92,66 88,22
FZV 75,73 18,47 57,27
LF 559,17 234,30 324,87
PdF 248,84 88,95 159,89
PF 113,00 47,86 65,14
PřF 785,00 466,36 318,64
Centrální jednotky (bez SKM) 394,50 143,67 250,83
SKM 182,76 40,10 142,66
celkem 3 051,76 1 367,81 1 683,95

zdroj dat: SAP (započítáváni jsou zaměstnanci na HPP, od roku 2017 zaměstnanci na HPP a DPČ)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen) v letech 2015-2020 ke stažení zde (xlsx).

Fyzické počty zaměstnanců v roce 2020

(stav k 31. 12. 2020)
fakulta celkem post-doci muži ženy
CMTF 136 10 62 74
FF 507 40 244 263
FTK 208 6 110 98
FZV 153 1 52 101
LF 1 017 36 472 545
PdF 275 1 100 175
PF 135 17 61 74
PřF 985 93 595 390
Centrální jednotky (bez SKM) 409 - 142 267
SKM 197 - 43 154
celkem 4 022 204 1 881 2 141

zdroj dat: SAP (započítávání jsou pouze zaměstnanci na HPP)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen a post-doků) v letech 2015-2020 ke stažení zde (xlsx).

Odkazy na další statistiky