Celoživotní vzdělávání

V rámci třetí role univerzita nabízí zájemcům o další vzdělávání řadu kurzů, a to jak v rámci akreditovaných i dalších studijních programů CŽV a U3V, ale také formou pořádání letních škol, nabídkou Dětské univerzity či jazykové školy UPLIFT. Mimo jmenovaných je nabízena i řada dalších kurzů, u nichž bohužel nejsou zpracovány podrobnější statistiky.

V rámci jmenovaných kurzů je zaznamenávána stále větší návštěvnost. V roce 2016 tyto kurzy navštěvovalo 12 tisíc zájemců, zatímco v roce 2019 už to bylo více než 19 tisíc posluchačů. Na první pohled se může zdát, že zájem o Dětskou univerzitu klesá, avšak její kapacita je každý semestr plně naplněna a pokles posluchačů souvisí tedy spíše s úpravou jejich celkového počtu v souvislosti s organizací programu jednotlivých přednášek. 

  2016 2017 2018 2019
CŽV 5 769 6 660 8 496 10 694
U3V 3 143 2 105 2 435 2 446
Letní školy 2 035 3 855 6 489 4 755
UPLIFT 888 1 000 896 1 031
Dětská univerzita 171 145 138 107
celkem 12 006 13 765 18 454 19 033