Celoživotní vzdělávání

V rámci třetí role univerzita nabízí zájemcům o další vzdělávání řadu kurzů, a to jak v rámci akreditovaných i dalších studijních programů CŽV a U3V, ale také formou pořádání letních škol, nabídkou Dětské univerzity či jazykové školy UPLIFT. Mimo jmenovaných je nabízena i řada dalších kurzů, u nichž bohužel nejsou zpracovány podrobnější statistiky.

V rámci jmenovaných kurzů je zaznamenávána stále větší návštěvnost. V roce 2016 tyto kurzy navštěvovalo 12 tisíc zájemců, zatímco v roce 2019 už to bylo více než 19 tisíc posluchačů. Na první pohled se může zdát, že zájem o Dětskou univerzitu klesá, avšak její kapacita je každý semestr plně naplněna a pokles posluchačů souvisí tedy spíše s úpravou jejich celkového počtu v souvislosti s organizací programu jednotlivých přednášek. Rok 2020 byl ve znamení omezení souvisejících s pandemií COVID-19, a proto počty uchazečů na jednotlivých akcích klesly, i přes zmíněná omezení se však nejednalo o dramatický pokles, a to především díky přechodu na on-line podobu kurzů tam, kde to jejich povaha umožňovala.

  CŽV U3V Letní školy UPLIFT Dětská univerzita celkem
2016 5 769 3 143 2 035 888 171 12 006
2017 6 660 2 105 3 855 1 000 145 13 765
2018 8 496 2 435 6 489 896 138 18 454
2019 10 694 2 446 4 755 1 031 107 19 033
2020 11 768 2 400 2 661 922 92 17 843