Transfer znalostí, patenty a užitné vzory

Transfer znalostí

V roce 2019 UP zaznamenala příjmy ze smluvního výzkumu ve výši 28 057 tis. Kč, což představuje téměř stejnou částku jako v předešlém roce. Výrazné navýšení představují příjmy získané v rámci poskytnutých konzultací a poradenství, jež dosáhly 4 090 tis. Kč. Navýšení rovněž vykázaly příjmy získané z placených vzdělávacích kurzů pro zaměstnance subjektů aplikační sféry, jež představovaly 1 250 tis. Kč. Naopak k mírnému snížení došlo u příjmů z licenčních smluv, které tvořily 2 183 tis. Kč.

Příjmy za transfer znalostí (v tis. Kč)
  licenční
smlouvy
smluvní
výzkum
konzultace
a poradenství
placené vzdělávací kurzy
pro zaměstnance
subjektů aplikační sféry
2011 164 2 830 1 847 3 612
2012 120 18 632 3 655 1 685
2013 129 17 213 1 261 980
2014 1 969 24 984 47 505
2015 835 22 610 11 684
2016 738 24 379 613 601
2017 12 23 983 2 085 1 067
2018 1 740 29 238 2 987 718
2019 2 183 28 057 4 090 1 250
 

Patenty a zapsané užitné vzory

V roce 2019 bylo uděleno 26 patentů, což je nejvíce od roku 2003. Dále byly zapsány 4 užitné vzory.

Počet patentů a zapsaných užitných vzorů
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
patenty 12 11 16 13 13 12 19 25 26
užitné vzory 9 11 14 5 19 10 7 11 4
 

Srovnání v rámci ČR

Podíl na udělených patentech veřejných vysokých škol v rámci patentů s platností na území ČR