Studijní neúspěšnost

Studijní neúspěšnost na UP

V prvním roce zanechají studia (bez ohledu na důvod ukončení) nejčastěji studenti bakalářských studijních programů. Od roku 2016 se míra studijní neúspěšnosti v 1. ročníku studia na UP pohybovala kolem 28 %, v roce 2020 se potom o 2 % snížila.

Studijní neúspěšnost 1. ročníku dle typu a formy studia
  prezenční | kombinovaná
  2016 2017 2018 2019 2020 | 2016 2017 2018 2019 2020
Bc. 37,5 % 36,3 % 34,6 % 35,0 % 31,0 % | 37,5 % 36,6 % 41,2 % 43,0 % 35,0 %
Mgr. 16,2 % 17,7 % 20,6 % 18,0 % 20,0 % | 24,3 % 28,8 % 32,6 % 30,0 % 17,0 %
nMgr. 11,9 % 10,4 % 11,6 % 13,0 % 13,0 % | 18,1 % 19,6 % 22,3 % 20,0 % 22,0 %
Ph.D. 13,8 % 10,1 % 12,7 % 7,0 % 5,0 % | 11,7 % 18,1 % 25,6 % 24,0 % 16,0 %
 

Zatímco na úrovni UP byla během prvních čtyř let studijní neúspěšnost 1. ročníku téměř konstantní. Stejný trend, i když s výraznějším propadem v roce 2017 kopírovala pouze CMTF a FTK. Na PřF je viditelný snižující se podíl neúspěšných studentů v prvním roce studia, na FZV došlo k významnému poklesu v roce 2018 a 2020. V roce 2019 došlo k poklesu podílu studentů neúspěšných v 1. ročníku na všech fakultách mimo FZV a FF, kde došlo k výraznému poklesu v roce 2020.

  2016 2017 2018 2019 2020
LF 17,9 % 18,8 % 23,3 % 19,0 % 35,0 %
FZV 26,0 % 25,3 % 12,8 % 24,0 % 15,0 %
FF 24,1 % 24,9 % 27,0 % 31,0 % 25,0 %
PF 13,0 % 15,1 % 20,6 % 18,0 % 16,0 %
CMTF 35,8 % 33,0 % 38,3 % 38,0 % 34,0 %
PřF 46,6 % 44,2 % 41,1 % 40,0 % 39,0 %
PdF 18,6 % 21,3 % 24,3 % 21,0 % 20,0 %
FTK 23,7 % 19,8 % 22,4 % 22,0 % 19,0 %
UP 27,9 % 27,3 % 28,3 % 28,0 % 26,0 %
 

Srovnání v rámci ČR

  2016 2017 2018 2019
UP 27,9 % 27,3 % 28,3 % 28,6 %
UK 22,6 % 24,3 % 26,5 % 28,4 %
MU 26,3 % 27,9 % 28,9 % 43,3 %
JČU 28,3 % 31,3 % 32,8 % 33,6 %
OU 27,0 % 29,3 % 26,8 % 30,5 %
ČVUT 34,0 % 32,4 % 31,0 % 35,2 %
VUT 20,8 % 29,6 % 26,5 % 36,7 %
VŠCHT 34,3 % 33,8 % 39,2 % 37,6 %

 
*Metodika výpočtu studijní neúspěšnosti je shodná s metodikou MŠMT pro výroční zprávy VŠ: Podíl neúspěšných studií v prvním roce studia. Ukazatel vychází z podílu velikosti kohorty studií započatých v kalendářním roce n=2016 (X) a součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářním roce n=2016 a kalendářním roce n+1=2017 (Y). Výpočet je tedy následujícím zlomkem: „Míra studijní neúspěšnosti=Y/X“. Vykazuje se podíl předčasně ukončených studií, nikoliv fyzických osob (jedna fyzická osoba mohla předčasně ukončit více studií). Za předčasně ukončená studia se považují studia ukončená pro nesplnění požadavků nebo vyloučením ze studia (dle číselníku SIMS kódy 2, 3, 6 a 7). Studia ukončená přestupem na jiný studijní program nejsou považována za neúspěšně ukončená studia (tzn. vstupují do parametru X, ale nevstupují do parametru Y).