Studenti s cizím státním občanstvím

Studenti s cizím státním občanstvím na UP

Podíl zahraničních studentů (bez výměnných studentů) v roce 2019 tvořil 10 % ze všech studentů UP, celkový počet zahraničních studentů pocházejících celkem z 92 zemí světa činil 2 109.

Až do roku 2007 stoupal počet zahraničních studentů stejným tempem jako počet všech studentů. Od roku 2007 došlo, navzdory rostoucímu počtu všech studentů, ke stagnaci, která trvala až do roku 2011. Od roku 2012 počty všech studentů klesají, ale počty zahraničních studentů rostou, proto se i výrazně zvyšuje podíl zahraničních studentů na celkovém počtu studentů.

V roce 2019 celkový počet zahraničních studentů (včetně výměnných studentů) činil 3 989. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu všech zahraničních studentů, kteří na UP studují některý z akreditovaných studijních programů, počet výměnných studentů mírně poklesl.
Grafy a tabulky výměnné studenty neuvádí.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
počet studentů 22 593 22 977 22 316 21 833 21 588 21 455 20 928 20 395 20 292 20 449
zahraniční studenti 1 526 1 533 1 572 1 706 1 814 1 790 1 910 1 933 2 001 2 109
podíl zahraničních studentů 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % 8 % 9 % 9 % 10 % 10 %
 

V roce 2019 se oproti předešlému roku počet zahraničních studentů navýšil, nebo zůstal srovnatelný. Z hlediska poměrného zastoupení zahraničních studentů na fakultách je zcela výjimečná LF, u níž tento podíl na počátku sledovaného období činil 20 %, v roce 2018 už dosahoval 44 % a v roce 2019 se o procento snížil.

Počet zahraničních studentů
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CMTF 44 48 42 40 26 25 28 32 21 44
LF 583 639 686 763 826 889 954 973 996 1 006
FF 472 424 411 456 460 410 432 425 428 430
PřF 136 141 161 194 255 283 312 298 322 351
PdF 34 42 50 69 74 60 69 59 66 76
FTK 68 75 92 79 70 61 59 79 88 87
PF 165 144 112 84 71 34 25 26 31 53
FZV 24 20 18 21 32 28 31 41 49 62
UP 1 526 1 533 1 572 1 706 1 814 1 790 1 910 1 933 2 001 2 109
 

Srovnání v rámci ČR

Při srovnání s osmi vybranými českými vysokými školami je viditelný stoupající trend podílu zahraničních studentů z celkového počtu zahraničních studentů dané vysoké školy. Nejstrmější nárůst zaznamenalo České vysoké učení technické (ČVUT), naopak k mírnému avšak jendočasnému propadu došlo na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT).

Nejvyšší podíl zahraničních studentů studuje dlouhodobě na Masarykově univerzitě (průměr za posledních 8 let činí 20 %, v roce 2019 se jednalo o hodnotu 23 %).

Univerzita Palackého za posledních 8 let dosáhla průměrného podílu zahraničních studentů 9 % z celkového počtu studentů, přičemž v roce 2019 se jednalo o hodnotu 10 %. Nižšího podílu zahraničních studentů po UP dosahuje Ostravská a Jihočeská univerzita.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UK 14 % 15 % 15 % 16 % 18 % 18 % 19 % 20 %
JČU 2 % 2 % 3 % 4 % 4 % 5 % 5 % 6 %
MU 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 22 % 22 % 23 %
UP 6 % 7 % 8 % 9 % 9 % 10 % 10 % 10 %
OU 4 % 5 % 6 % 6 % 8 % 8 % 9 % 9 %
ČVUT 10 % 11 % 13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 %
VŠCHT 13 % 17 % 18 % 17 % 17 % 18 % 19 % 21 %
VUT 13 % 15 % 16 % 18 % 20 % 20 % 22 % 22 %
 

Při srovnání podílu zahraničních studentů na celkovém počtu zahraničních studentů na českých veřejných vysokých školách si většina vybraných vysokých škol udržuje stále stejný trend. UP dlouhodobě dosahuje podílu kolem 5 %, který velmi pozvolna narůstá. 

Viditelnější změny jsou u Masarykovy univerzity (MU), kde dochází od roku 2012 k výraznějšímu poklesu podílu zahraničních studentů na celkovém počtu zahraničních studentů na veřejných VŠ v ČR.

Celkově rozložení podílu zahraničních studentů na celkovém podílu zahraničních studentů veřejných VŠ mezi jednotlivé vysoké školy v podstatě kopíruje rozložení celkového podílu studentů. Avšak přestože je UP co do počtu studentů třetí největší vysokou školou v ČR, v podílu zahraničních studentů z celkového počtu zahraničních studentů na veřejných VŠ v ČR dosáhlo vyšších hodnot České vysoké učení technické (ČVUT) a Vysoké učení technické (VUT), což je patrně ovlivněno zaměřením těchto vysokých škol.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UK 17,6 % 17,8 % 18,0 % 18,2 % 18,8 % 18,9 % 19,2 % 19,4 %
JČU 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 %
MU 16,5 % 16,4 % 16,3 % 16,0 % 15,6 % 15,1 % 14,9 % 14,6 %
UP 3,4 % 3,7 % 3,9 % 4,2 % 4,4 % 4,4 % 4,5 % 4,5 %
OU 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 1,6 % 1,5 % 1,7 % 1,7 %
ČVUT 5,7 % 5,9 % 6,5 % 6,6 % 6,7 % 6,8 % 6,8 % 6,7 %
VŠCHT 1,4 % 1,8 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 %
VUT 7,4 % 7,9 % 8,4 % 9,0 % 9,1 % 8,8 % 8,8 % 8,6 %