Složení zaměstnanců v roce 2020

Fyzický počet zaměstnanců činil v roce 2020 celkem 4 022 zaměstnanců. Podrobnější informace o počtech zaměstnanců v členění dle součástí, pracovního zařazení či pohlaví neleznete ve Statistických tabulkách.

Největší část zaměstnanců univerzity tvořili zaměstnanci lékařské a přírodovědecké fakulty, a to dohromady polovinu. Z fakult měla nejmenší podíl zaměstnanců fakulta cyrilometodějská teologická a právnická fakulta. Podíl zaměstnanců rektorátu byl potom srovnatelný s podílem zaměstnanců na správě kolejí a menz a fakultě tělesné kultury. Podíl zaměstnanců zbývajících univerzitních zařízení celkem činil necelých 5 %.

Legenda:

ASC - Akademik sport centrum
CMTF - Cyrilometodějská teologická fakulta
CPSSP - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
CVT - Centrum výpočetní techniky
FF - Filozofická fakulta
FTK - Fakulta tělesné kultury
FZV - Fakulta zdravotnických věd
KI - Konfuciův institut
KUP - Knihovna
LF - Lékařská fakulta
PdF - Pedagogická fakulta
PF - Právnická fakulta
PřF - Přírodovědecká fakulta
PS - Projektový servis
RUP - Rektorát
SKM - Správa kolejí a menz
VTP - Vědeckotechnický park
VUP - Vydavatelství