Metodické příručky

Požadavky kladené na znalosti zaměstnance v oblasti univerzitních informačních systémů a legislativní základny UP (pdf)

Dokument rozpracovává nutné požadavky kladené na znalosti zaměstnance v oblasti univerzitních informačních systémů a legislativní základny UP a na ně navazující systém školení zaměstnanců pro realizaci jednotlivých činností UP a dále v zajišťování a řízení kvality na UP. Popisuje obecné rozdělení informačních systémů na UP, definuje skupiny zaměstnanců, pro jejichž práci je nutná znalost daného UIS, shrnuje hlavní zásady realizovaných školení na UP a následně podrobněji specifikuje jednotlivé UIS a systém jejich školení.
Metodické listy pro koordinátory kvality na UP (pdf)

Metodické listy pro koordinátory kvality shrnují základní informace o řízení kvality na UP a mají pomoci vedoucím pracovníkům zorientovat se v této problematice. V úvodu je shrnut legislativní rámec řízení kvality na VŠ – v celostátním i univerzitním měřítku (zákony, vnitřní předpisy a normy UP), dále jsou popsáni klíčoví účastníci v oblasti řízení kvality na UP a také jsou vysvětleny základní pojmy včetně modelu EFQM, který se na UP využívá pro vnitřní hodnocení kvality. V závěru je uvedeno několik tipů, jak konkrétně uchopit řízení kvality na jednotlivých pracovištích.