Transfer znalostí, patenty a užitné vzory

Transfer znalostí

V roce 2020 UP v rámci transferu znalostí zaznamenala snížení u všech čtyřech vykazovaných položek. Příjmy ze smluvního výzkumu činily 24 017 tis. Kč. Nejmenší pokles představují příjmy získané z placených vzdělávacích kurzů pro zaměstnance subjektů aplikační sféry, kde bylo vykázáno 1 045 tis. Kč. Naopak nejvyšší pokles vykázaly příjmy v rámci konzultací a poradenství, které činily 2 492 tis. Kč. Příjmy z licenčních smluv potom byly 1 625 tis. Kč

Příjmy za transfer znalostí (v tis. Kč)
  licenční
smlouvy
smluvní
výzkum
konzultace
a poradenství
placené vzdělávací kurzy
pro zaměstnance
subjektů aplikační sféry
2011 164 2 830 1 847 3 612
2012 120 18 632 3 655 1 685
2013 129 17 213 1 261 980
2014 1 969 24 984 47 505
2015 835 22 610 11 684
2016 738 24 379 613 601
2017 12 23 983 2 085 1 067
2018 1 740 29 238 2 987 718
2019 2 183 28 057 4 090 1 250
2020 1 625 24 017 2 492 1 045
 

Patenty a zapsané užitné vzory

V roce 2020 bylo uděleno 22 patentů a byly zapsány 3 užitné vzory. Počet udělených patentů od roku 2016 stále narůstal a v roce 2019 dosáhl nejvyšší hodnoty. Oproti tomu počet udělených užitných vzorů se významně snížil, méně užitných vzorů než v roce 2020 bylo naposledy zapsáno v roce 2010.

Počet patentů a zapsaných užitných vzorů
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
patenty 12 11 16 13 13 12 19 25 2622
užitné vzory 9 11 14 5 19 10 7 11 43
 

Srovnání v rámci ČR

Podíl na udělených patentech veřejných vysokých škol v rámci patentů s platností na území ČR