Institucionální plány

Podpora z Institucionálního programu byla přiznávána do konce roku 2021. Cílem tohoto programu bylo přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na dané období. Vysoká škola získala od MŠMT finanční prostředky na základě předloženého institucionálního plánu (dle pokynů MŠMT ve Vyhlášení), jehož prostřednictvím hodlala dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru (Strategický záměr UP a Plány realizace pro jednotlivé roky). Institucionální plány zároveň obsahovaly návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokázala splnění stanovených cílů.

Základní tematické okruhy IP bylo stanoveno vedením univerzity v souladu s podmínkami Vyhlášení a Strategickým záměrem UP. Konkrétní cíle v okruzích si stanovovaly jednotlivé součásti UP samy.

Celková výše příspěvku byla stanovena na celé období, vysoké škole byla každý rok vyplácena poměrné část v závislosti na délce stanoveného období na základě žádosti obsahující průběžnou zprávu o naplňování stanovených cílů.

Institucionální plán UP, jeho změny a znění závěrečné zprávy IP UP byly projednávány Správní radou UP.

Pro další období IP nahradil Program na podporu strategického řízení vysokých škol (na UP tzv. PROPOST).

Institucionální rozvojové plány UP 2011-2015

Tabulky k programům, IP pro daný rok včetně závěrečných zpráv, vyhlášení a seznamy schválených projektů FRUP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)