Strategické záměry

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Andrea Sojková

e-mail: andrea.sojkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 047


Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (SZ) je základním koncepčním dokumentem na delší časové období (dříve na pět let, nyní na deset) pro rozvoj vysoké školy rozhodným pro její financování.

Postup při přípravě strategických dokumentů se řídí vnitřní normou Příprava a schvalování Strategických dokumentů na Univerzitě Palackého v Olomouci, následně Strategický záměr schvaluje na návrh rektora Akademický senát UP. V následujících letech je Akademickým senátem univerzity na návrh rektora schvalován Plán realizace strategického záměru (PRSZ) na příslušný kalendářní rok. Strategický záměr UP a jeho každoroční plán realizace zároveň obsahuje i strategický záměr jednotlivých fakult a součástí. Od roku 2021 je jeho součástí i přehled financování z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (na UP zkrácen jako PROPOST).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)