Popis činnosti pracoviště

Oddělení strategie a kvality zabezpečuje vypracování strategických a dalších dokumentů, jež jako povinné stanovuje MŠMT, nebo jsou nutné pro získání finančních prostředků, či slouží jako část žádosti o udělení akreditace. Jedná se především o Institucionální plány,Centralizované rozvojové programy, Výroční zprávy, Strategické záměry, včetně Plánů realizace strategického záměru pro příslušný rok. Rovněž úzce spolupracuje s oddělením pro studium ohledně dokumentů nutných pro získání akreditace, a to jak programové, tak zejména institucionální.

Dále zabezpečuje rozvíjející se agendu spojenou se systémem zabezpečování a hodnocení kvality. Analyzuje a zpracovává dostupná klíčová data, sestavuje datové řady a provádí jejich srovnání s vybranými daty na národní úrovni. Na základě této činnosti navrhuje další postupy rozvoje systému hodnocení kvality na UP.

Pod oddělení spadá i agenda vnějších vztahů ve smyslu regionální spolupráce, zejména se Statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem. V rámci této agendy oddělení organizačně zaštiťuje projekty financované Olomouckým krajem a Statutárním městem Olomouc, veškeré tyto žádosti a následné smlouvy je nutné zaslat na oddělení před podpisem rektora ke kontrole.

Rovněž spravuje a zpracovává procesní a organizační schémata, jež vypracovává dle potřeby univerzity, a to i na žádost součásti UP pro její potřeby.

Také zabezpečuje agendu mezinárodních žebříčků a agendu řízení rizik na UP.

Naším cílem je vypracovávat požadované dokumenty v kvalitě odpovídající moderní výzkumné univerzitě s mnohaletou tradicí, které budou dostatečně reprezentativní, a to při minimálním administrativním zatížení fakult a dalších součástí univerzity. Budeme neustále usilovat o zjednodušení procesu získávání dat s maximálním využitím UIS.

Personální obsazení


JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
 • prorektor pro strategii a vnější vztahy
  e-mail: michal.malacka@upol.cz
  telefon: +420 585 631 010
  kancelář: 2.36A (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)
 

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
 • vedoucí oddělení
  manažer řízení kvality
  e-mail: hana.maresova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 091
  kancelář: 2.49 (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)
 

Mgr. Andrea Sojková
 • zástupce vedoucí oddělení
  analytik strategického rozvoje
  e-mail: andrea.sojkova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 047 | +420 731 126 898
  kancelář: 3.42 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí)

agenda:

 • výroční zprávy o činnosti
 • strategické záměry a plány realizace strategického záměru
 • zprávy o vnitřním hodnocení kvality
 • podpora akreditací (sebeevaluační zprávy pro akreditace prostřednictvím NAÚ)
 • analýza a zpracování dat
 

Ing. Aneta Smitková - mateřská dovolená
 • asistentka prorektora
  tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení
  koordinátor rizik
  e-mail: aneta.smitkova@upol.cz
 

Mgr. Michaela Janáková
 • analytik mezinárodního benchmarkingu
  e-mail: michaela.janakova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 031
  kancelář: 3.44 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí)

agenda:

 

Ing. Martin Jurečka
 • analytik strategického rozvoje
  koordinátor rizik
  e-mail: martin.jurecka@upol.cz
  telefon: + 420 585 631 068
  kancelář: 3.41 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí)

agenda:

 • procesní modely a organigramy
 • analýza a zpracování dat
 • koordinační a metodická činnost v oblasti řízení rizik
 

Ing. Jiří Rudolf

 • analytik benchmarkingu
  e-mail: jiri.rudolf@upol.cz
  telefon: +420 585 631 109
  kancelář: 3.45 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí)

agenda:

 • národní benchmarking
 • zjišťování zpětné vazby o spolupráci UP se zaměstnavateli a školami
 

Mgr. Iveta Rusková - mateřská dovolená  

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.
 • metodik řízení kvality
  tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení
  tajemnice Komise pro kvalitu
  e-mail: pavla.simackova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 028
  kancelář: 2.49 (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)

agenda:

 • institucionální plány
 • centralizované rozvojové programy
 • administrativní podpora vnějších vztahů
 • administrativní zajištění chodu oddělení (faktury, spisová služba)
 
Tým IS HAP

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
 • systémový analytik
  e-mail: jana.talasova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 013
  kancelář: 2.18 (pravé křídlo rektorátu, I. poschodí)

agenda: IS HAP


Mgr. Tomáš Talášek, Ph.D.
 • systémový analytik
  e-mail: tomas.talasek@upol.cz
  telefon: +420 585 631 013
  kancelář: 2.18 (pravé křídlo rektorátu, I. poschodí)

agenda: IS HAP