Popis činnosti pracoviště

Oddělení strategie a kvality zabezpečuje vypracování strategických a dalších dokumentů, jež jako povinné stanovuje MŠMT, nebo jsou nutné pro získání finančních prostředků, či slouží jako část žádosti o udělení akreditace. Jedná se především o Institucionální plány,Centralizované rozvojové programy, Výroční zprávy, Strategické záměry, včetně Plánů realizace strategického záměru pro příslušný rok. Rovněž úzce spolupracuje s oddělením pro studium ohledně dokumentů nutných pro získání akreditace, a to jak programové, tak zejména institucionální.

Dále zabezpečuje rozvíjející se agendu spojenou se systémem zabezpečování a hodnocení kvality. Analyzuje a zpracovává dostupná klíčová data, sestavuje datové řady a provádí jejich srovnání s vybranými daty na národní úrovni. Na základě této činnosti navrhuje další postupy rozvoje systému hodnocení kvality na UP.

Rovněž spravuje a zpracovává procesní modely a organigramy, jež vypracovává dle potřeby univerzity, a to i na žádost součásti UP pro její potřeby.

Naším cílem je vypracovávat požadované dokumenty v kvalitě odpovídající moderní výzkumné univerzitě s mnohaletou tradicí, které budou dostatečně reprezentativní, a to při minimálním administrativním zatížení fakult a dalších součástí univerzity. Budeme neustále usilovat o zjednodušení procesu získávání dat s maximálním využitím UIS.

Personální obsazení

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA

prorektorka pro strategické plánování a kvalitu

e-mail: hana.maresova@upol.cz

telefon: +420 585 631 010

 

Bc. Aneta Smitková

asistentka prorektorky

metodik řízení kvality pro oblast vzdělávání

tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení

e-mail: aneta.smitkova@upol.cz

 

Ing. Martin Jurečka

analytik strategického rozvoje

e-mail: martin.jurecka@upol.cz

telefon: + 420 585 631 068

agenda:

  • procesní modely a organigramy
  • analýza a zpracování dat
  • podpora akreditací (zpracování personálního zabezpečení a životopisů)

 

Bc. Iveta Komárková

metodik řízení kvality

tajemnice Komise pro kvalitu

e-mail: iveta.komarkova@upol.cz

telefon: + 420 585 631 028

agenda:

  • institucionální plány
  • centralizované rozvojové programy

 

Mgr. Andrea Sojková

analytik strategického rozvoje

e-mail: andrea.sojkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 047

agenda:

  • výroční zprávy o činnosti
  • strategické záměry a plány realizace strategického záměru
  • zprávy o vnitřním hodnocení kvality
  • podpora akreditací (sebeevaluační zprávy)
  • analýza a zpracování dat

 

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.

systémový analytik

e-mail: jana.talasova@upol.cz

telefon: +420 585 631 013

agenda: IS HAP