Návody

Akreditace studijního programu

Kontaktní osoby:

Monika Smitková

monika.smitkova@upol.cz

+420 585 631 014

Informace k akreditacím
Agenda spojená s přípravou akreditačního spisu

Mgr. Andrea Sojková

andrea.sojkova@upol.cz

+420 585 631 047

Sebehodnoticí zpráva (přílohu E) k akreditaci prostřednictvím NAÚ

Ing. Aneta Smitková

aneta.smitkova@upol.cz

+420 585 631 031

Postoupení spisu ke schválení RVH

zasílejte nejméně 3 týdny před jednáním RVH

Mimo doporučené formuláře, jež poskytuje k žádosti o akreditaci studijního programu Národní akreditační úřad (NAÚ), je nutné ještě dodat Sebehodnoticí zprávu (tzv. příloha E), která je odlišná pro schvalování formou institucionální akreditace a prostřednictvím NAÚ.

Schvalování v rámci institucionální akreditace

Formulář pro vypracování Sebehodnoticí zprávy (tzv. příloha E) k žádosti o schválení studijního programu v rámci institucionální akreditace ke stažení zde.

Sebehodnoticí zprávu vypracovává navrhovatel bez spolupráce s oddělením strategie a kvality.

Zpráva se soustředí na určení silných a slabých stránek studijního programu, na strategii personálního rozvoje a garance studijního programu a na strategii rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnost daného studijního programu.

Schvalování prostřednictvím NAÚ

V případě žádosti o schválení studijního programu prostřednictvím NAÚ má Sebehodnoticí zpráva (tzv. příloha E) přesně stanovenou osnovu, kterou je nutné dodržet.

Sebehodnoticí zpráva se skládá ze dvou částí:

  • První část zprávy - o instituci
    Schválená Radou pro vnitřní hodnocení 20. 11. 2017 k dispozici zde (platnost 1 rok).


  • Druhá část - o studijním programu
    Bude vypracována do týdne od zaslání vyplněného formuláře.
    Formulář pro vypracování ke stažení zde. Formulář nijak neupravujte ani ničím nenahrazujte, pouze vyplňte relevantní pole. 
    Ve zprávě je rovněž na základě jmenného seznamu uvedeného ve formuláři zpracováváno požadované personální zabezpečení dle odbornosti, věkové struktury a rozsahu úvazků akademických pracovníků zabezpečujících v daném případě vzdělávací činnost.

 

Do standardizovaného formuláře NAÚ C-III Informační zabezpečení studijního programu – uveďte specifické informace např. katederní knihovnu, specializovaný software dostupný na pracovišti apod. Na univerzitní knihovnu je možné uvést pouze odkaz na její webové stránky.

Postoupení žádosti o akreditaci RVH

Kompletní akreditační spis zasílejte tajemnici Rady pro vnitřní hodnocení Ing. Anetě Smitkové nejméně 3 týdny před plánovaným jednáním RVH.

Termíny jednání naleznete zde.