Návody

Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

 V letošním roce se styl sběru dat a informací pro Výroční zprávu o činnosti změnil.

Cílem této změny bylo zjednodušit především sběr informací a snížit tak administrativní zatížení zejména na straně fakult.

Všechny dokumenty jsou dostupné v UPShare, kde je, prosím, vyplňte online.

Nezapomeňte práci v dokumentu formátu word průběžně ukládat, neboť systém tak nečiní automaticky. Naopak tabulky v excelu se ukládají automaticky a po dokončení práce stačí okno zavřít.

Soubory, prosím, nestahujte a nezasílejte e-mailem.

Na co kliknout, aby šly v UPShare soubory vyplnit, naleznete zde.

Jakmile budou za Vaši fakultu všechny informace a data vyplněna, prosíme, tuto informaci zaslat Mgr. Andree Sojkové, na kterou se rovněž obracejte v případě jakýchkoliv nejasností či problémů.

Prosíme o vyplnění do 28. 2. 2018.

Návod na vyplnění konkrétních souborům v UPShare

Ve složce v UPShare najdete:

 • osnova_VZ vyplňte dle instrukcí na jeho začátku.
 • VZ_tab_fakulty vyplňte všech 8 listů s tabulkami dle uvedené metodiky na prvním listu souboru, příp. poznámkách a komentářích přímo u tabulek (zobrazeny červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu).
  • U tabulky 3.4 je uveden informační systém, do kterého pokud fakulta data eviduje není třeba, aby danou tabulku vyplňovala, doplní ji RUP. V opačném případě, prosíme o doplnění dat.
  • U tabulky 2.3 zrevidujte uvedené informace (v případě potřeby upravte či přidejte nový program) a doplňte požadované počty.
 • VZ_tab_CZV zkontrolujte údaje v tabulkách, příp. doplňte data, které evidujete mimo informační systém Portál CŽV. Věnujte pozornost listu metodika.

 • VZ_tab_mobility doplňte údaje, které v tabulkách chybí, příp. upravte data, pokud neevidujete vše do uvedeného systému. Pro každou fakultu je připraven samostatný list.
  Věnujte pozornost listu metodika a doplňkovým informacím pod tabulkami!

 • seznam_extra_oboru zkontrolujte ve všech 3 listech, zda všechny uvedené obory splňují danou definici a příp. upravte či doplňte další.

 • odborné organizace zrevidujte, zda všechny uvedené informace jsou stále platné. Doplňte k nezařazeným organizacím na prvním (žlutém) listě fakultu, nedoplněné budou následně smazány. U své fakulty barevně zvýrazněte 5 organizací, které považujete za nejvýznamnější.

Akreditace studijního programu

Veškeré informace týkající se žádosti o akreditace v tuto chvíli vyřizuje Monika Smitková (oddělení pro studium).

Mimo doporučené formuláře, jež poskytuje k žádosti o akreditaci studijního programu Národní akreditační úřad, je nutné ještě  dodat Sebehodnotící zprávu (tzv. příloha E).

Není nutné vypracovávat formulář C-III Informační zabezpečení studijního programu, neboť veškeré informace již obsahuje Sebehodnotící zpráva - část I. Formulář můžete využít pro specifické informace např. uvést katederní knihovnu, specializovaný software dostupný na pracovišti apod.

První část zprávy - o instituci - schválená Radou pro vnitřní hodnocení 20. 11. 2017 k dispozici zde.

Druhá část - o studijním programu - bude vypracována do týdne na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení zde. Formulář nijak neupravujte ani ničím nenahrazujte, pouze vyplňte relevantní pole! Dodržením struktury formuláře nám zjednodušujete práci a umožňujete rychlé zpracování, za což děkujeme.