Návody

Inzerce THEunijobs

Pro vkládání inzerce pracovních příležitostí na mezinárodní portál THEunijobs použijte tento formulář.
Text, prosím, vkládejte v anglickém jazyce.

Kontaktní osoba:

Akreditace studijního programu

Kontaktní osoby:

Ing. Pavlína Pechová

pavlina.pechova@upol.cz

+420 585 631 189

Informace k akreditacím
Agenda spojená s přípravou akreditačního spisu

Mgr. Andrea Sojková

andrea.sojkova@upol.cz

+420 585 631 047

Sebehodnoticí zpráva (přílohu E) k akreditaci prostřednictvím NAÚ

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.

pavla.simackova@upol.cz

+420 585 631 028

Postoupení spisu ke schválení RVH

zasílejte nejméně 6 týdnů před jednáním RVH

 

Mimo doporučené formuláře, jež poskytuje k žádosti o akreditaci studijního programu Národní akreditační úřad (NAÚ), je nutné ještě dodat Sebehodnoticí zprávu (tzv. příloha E), která je odlišná pro schvalování formou institucionální akreditace a prostřednictvím NAÚ.

Schvalování v rámci institucionální akreditace

Formulář pro vypracování Sebehodnoticí zprávy (tzv. příloha E) k žádosti o schválení studijního programu v rámci institucionální akreditace ke stažení zde.

Sebehodnoticí zprávu vypracovává navrhovatel bez spolupráce s oddělením strategie a kvality.

Zpráva se soustředí na určení silných a slabých stránek studijního programu, na strategii personálního rozvoje a garance studijního programu a na strategii rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnost daného studijního programu.

Schvalování prostřednictvím NAÚ

V případě žádosti o schválení studijního programu prostřednictvím NAÚ má Sebehodnoticí zpráva (tzv. příloha E) přesně stanovenou osnovu, kterou je nutné dodržet.

Sebehodnoticí zpráva se skládá ze dvou částí:

  • První část zprávy - o instituci
  • Schválená Radou pro vnitřní hodnocení 20. 11. 2017 k dispozici zde (platnost 1 rok).
  • Druhá část - o studijním programu
  • Bude vypracována do týdne od zaslání vyplněného formuláře.
  • Formulář pro vypracování ke stažení zde. Formulář nijak neupravujte ani ničím nenahrazujte, pouze vyplňte relevantní pole. 
  • Ve zprávě je rovněž na základě jmenného seznamu uvedeného ve formuláři zpracováváno požadované personální zabezpečení dle odbornosti, věkové struktury a rozsahu úvazků akademických pracovníků zabezpečujících v daném případě vzdělávací činnost.

 

Do standardizovaného formuláře NAÚ C-III Informační zabezpečení studijního programu – uveďte specifické informace např. katederní knihovnu, specializovaný software dostupný na pracovišti apod. Na univerzitní knihovnu je možné uvést pouze odkaz na její webové stránky.

Postoupení žádosti o akreditaci RVH

Kompletní akreditační spis zasílejte tajemnici Rady pro vnitřní hodnocení Mgr. Pavle Šimáčkové, MSc. nejméně 6 týdnů před plánovaným jednáním RVH.

Termíny jednání naleznete zde.