Návody

Akreditace studijního programu

Mimo doporučené formuláře, jež poskytuje k žádosti o akreditaci studijního programu Národní akreditační úřad (NAÚ), je nutné ještě dodat Sebehodnotící zprávu (tzv. příloha E).

 

Pro veškeré další informace týkající se žádosti o akreditace studijních programů kontaktujte oddělení pro studium:

Monika Smitková

email: monika.smitkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 014

Schvalování v rámci institucionální akreditace

V případě žádosti o schválení studijního programu v rámci institucionální akreditace oblasti vzdělávání je tzv. příloha E - Sebehodnotící zpráva, která je na rozdíl od sebehodnotící zprávy k žádosti o akreditaci prostřednictvím NAÚ stručnější.

Tato zpráva se nedělí na část institucionální (obecnou) a na část zprávy popisující specifika studijního programu, ale soustředí se pouze na určení slabých a silných stránek studijního programu, na strategii personálního rozvoje a garance studijního programu a na strategii rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnost daného studijního programu.

Formulář pro vypracování této zprávy ke stažení zde.

Sebehodnotící zprávu vypracovává navrhovatel bez spolupráce s oddělením strategie a kvality.

Schvalování prostřednictvím NAÚ

V případě žádosti o schválení studijního programu prostřednictvím NAÚ má tzv. příloha E - Sebehodnotící zpráva přesně stanovenou osnovu, kterou je nutné dodržet.

První část zprávy - o instituci - schválená Radou pro vnitřní hodnocení 20. 11. 2017 k dispozici zde (platnost 1 rok).

Druhá část - o studijním programu - bude vypracována do týdne na základě vyplněného formuláře, který je ke stažení zde. Formulář nijak neupravujte ani ničím nenahrazujte, pouze vyplňte relevantní pole! Dodržením struktury formuláře nám zjednodušujete práci a umožňujete rychlé zpracování, za což děkujeme.

V rámci této "cesty" žádosti o akreditace není nutné vypracovávat formulář C-III Informační zabezpečení studijního programu, neboť veškeré informace již obsahuje Sebehodnotící zpráva - část I. Formulář můžete využít pro specifické informace např. uvést katederní knihovnu, specializovaný software dostupný na pracovišti apod.