Ocenění kvality

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

V roce 2019 získala Univerzita Palackého Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejný sektor - velké a střední organizace.

Cena je udělována Radou kvality ČR spadající svou působností pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odkazy:

Excelence v internacionalizaci

V roce 2019 získala Univerzita Palackého prestižní cenu European Association for International Education (EAIE).

European Association for International Education je organizací zaměřenou na rozvoj internacionalizace v evropském vysokoškolském vzdělávacím prostoru.
Je evropským lídrem v internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání a každoročně vybírá jednu z evropských univerzit s nejlepší strategií a výsledky v oblasti internacionalizace.

Odkazy:

Certifikace ČSN ISO 9001

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci získalo mezinárodní certifikát kvality ISO 9001.
Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP nejprve v roce 2013 v rámci certifikačního auditu získalo certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
V roce 2018 potom získalo certifikaci systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Předmětem certifikace jsou:

  • vzdělávání
  • poskytování vzdělávání (vzdělávací programy, kurzy, rekvalifikace, workshopy, semináře, e-learning)
  • poradenská činnost

Certifikát byl získán po auditu u prestižního certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o., který je součástí mezinárodní skupiny TÜV SÜD Group. Tato organizace je celosvětovým vedoucím subjektem v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb.

Odkazy:

Akreditace AMSE

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2019 prošla náročným externím hodnocením a obdržela akreditaci Asociace lékařských fakult v Evropě (The Association of Medical Schools in Europe – AMSE), která potvrzuje vysokou kvalitu a evropskou úroveň studia medicíny na UP. Fakulta tuto akreditaci získala jako první v České republice a jako jedna z prvních v Evropě.

Akreditace AMSE je garancí kvality poskytovaného vzdělání pro uchazeče o studium medicíny i pro nemocnice a zdravotnická zařízení coby budoucí zaměstnavatele. Získaný diplom bude v Evropské unii patřit k uznávaným a velmi vyhledávaným, absolventi s tímto certifikátem tak získají lepší uplatnění na evropském trhu práce.

Odkazy:

European Language Label (ELL)

Mezinárodní projekt Healthcare English Language Programme (HELP), na němž se jako člen konsorcia sedmi zemí aktivně podílela Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci získal v roce 2017 prestižní cenu Evropské komise European Language Label (ELL).

Soutěž European Language Label koordinuje Evropská komise a mohou ji organizovat národní agentury jednotlivých zemí EU, v roce 2017 vítěze vybírala irská národní agentura Léargas pro program Erasmus+. Projekt HELP získal cenu v kategorii projektů oceňovaných za kreativní počiny, které zvyšují úroveň jazykových studií.

Odkazy:

Cena Hannah Arendtové

V roce 1996 získala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci prestižní cenu Hannah Arendtové za úspěšnou snahu o reformu, demokratizaci a za přizpůsobení se novým potřebám občanské společnosti.
Tuto cenu fakultě udělil vídeňský Institut für die Wissenschaften vom Menschen podporován Körberovou nadací.

Odkazy:

Pamětní cena Kurta Schuberta

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových na Filozofické fakultě UP v roce 2019 obdrželo Pamětní cenu Kurta Schuberta za mezináboženský dialog. Cenu uděluje rakouské Fórum pro světová náboženství a poprvé ji získali laureáti ze zahraničí.

Odkazy:

Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů

Prestižní ocenění udělované Jednotou tlumočníků a překladatelů získal v roce 2019 Španělsko-český slovník amerikanismů, který vznikl na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Odkazy:

Ocenění získaná v rámci vědy a výzkumu jsou zveřejněna zde.