Řízení rizik

Tuto agendu vyřizuje:

Ing. Martin Jurečka

e-mail: martin.jurecka@upol.cz

telefon: +420 585 631 068


Obecné informace

Rizika identifikovaná v konkrétních procesech jsou zpracována v příslušných procesních příručkách.

Dokumenty

Procesní rizika
Řízení procesních rizik na Univerzitě Palackého v Olomouci (pdf)

Dokument ukotvuje rámec řízení procesních rizik jako jednoho z nástrojů zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP včetně hodnocení těchto činností, a to prostřednictvím řídicí kontroly prováděné na UP podle zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky při veškerých procesně organizovaných činnostech, které se za účelem naplňování záměrů, plánů a strategií UP realizují.
Mapa procesních rizik (xlsx)

Dokument obsahuje interaktivní graf mapující procesní rizika na UP a zpracované základní statistiky v rámci identifikovaných rizik.
Soubor je nutné si stáhnout, neboť prohlížení online v UPShare nepodporuje nadefinované funkce.
Pro snazší práci s grafem jsme zpracovali návod.
Strategická rizika
Řízení strategických rizik na Univerzitě Palackého v Olomouci (pdf)

Dokument ukotvuje rámec řízení strategických rizik jako jednoho z nástrojů zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP včetně hodnocení těchto činností, a to prostřednictvím řídicí kontroly prováděné na UP podle zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky při veškerých procesně organizovaných činnostech, které se za účelem naplňování záměrů, plánů a strategií UP realizují z nejvyšší úrovně organizační a řídicí struktury UP.
Mapa strategických rizik (xlsx)

Dokument obsahuje interaktivní graf mapující strategická rizika na UP.
Soubor je nutné si stáhnout, neboť prohlížení online v UPShare nepodporuje nadefinované funkce.
Pro snazší práci s grafem jsme zpracovali návod.