Organizační schémata

Tuto agendu vyřizuje:

Ing. Martin Jurečka

e-mail: martin.jurecka@upol.cz

telefon: +420 585 631 068


Organizační schéma univerzity

Organizační schéma zobrazuje základní organizační strukturu univerzity.

Podrobnější organizační uspořádání, včetně jmen jednotlivých zaměstnanců, naleznete na stránkách příslušné fakulty či pracoviště. Jako rozcestník můžete využít odkaz zde.


Organizační schéma rektorátu

Organizační schéma zobrazuje organizační strukturu rektorátu.

Podrobné organizační schéma včetně obsazení jednotlivých pracovních pozic na odděleních rektorátu naleznete zde.

Kontakty na jednotlivé úseky a zaměstnance

Organizační schéma fakulty

Organizační schéma zobrazuje obecné členění organizační struktury fakulty.

Na jednotlivých fakultách se dle specifik dané fakulty mohou některá oddělení dále členit, případně sdružovat.

Podrobnější organizační uspořádání, včetně jmen jednotlivých zaměstnanců, naleznete na stránkách příslušné fakulty. Jako rozcestník na webové stránky jednotlivých fakult můžete využít odkaz zde.

Poradenská centra

Organizační schéma zobrazuje poradenská centra a fakulty, při nichž tato centra působí.

Centra jsou v řadě případů dostupná jak studentům a zaměstnancům univerzity, tak veřejnosti.

Přehled o činnosti jednotlivých center najdete na stránkách Kariérního centra v sekci Poradenství na UP.

Podrobnou organizační strukturu Centra podpory studentů se specifickými potřebami (CPSSP) včetně personálního obsazení jednotlivých pracovních míst naleznete zde.