Statistické tabulky

Údaje v tabulkách jsou v souladu s metodikou MŠMT pro Výroční zprávy o činnosti vysokých škol, a tedy totožné s uvedenými hodnotami ve VZ UP pro daný rok.

Ke stažení je i excelový soubor s datovou řadou a podrobnějším členěním za poslední tři roky.

Počty studií* v roce 2017

(stav k 31. 12. 2017)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr.Ph.D.cizinci
LF 2 274 - 1 896378973
FF 5 191 3 350 1 349492425
PřF 3 338 2 205 801332298
PdF 4 544 2 351 2 04414959
FTK 1 776 1 079 5999879
CMTF 1 024 642 3364632
PF 1 559 157 1 3218126
FZV 689 517 1571541
celkem 20 395 10 301 8 5031 5911 933

*Počty studií odráží skutečnost, kdy jeden student studuje několik studijních oborů, přičemž se nejedná o kombinaci, tj. tzv. dvouobor.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, počtu studií ze Slovenska a samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia v letech 2015-2017 ke stažení zde (xlsx).

Počty studijních programů v roce 2017

(stav k 31. 12. 2017)
fakulta celkem z toho doktorskýchz toho cizojazyčných*
LF 52 505
FF 673220
PřF 52 2427
PdF 49 1522
FTK 11 43
CMTF 24 42
PF 6 23
FZV 13 2-
celkem 274 13382

*Programem v cizím jazyce se rozumí takový program, který má v cizím jazyce akreditovaný alespoň jeden ze svých oborů.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dle formy studia včetně počtu cizojazyčných studijních programů* v letech 2015-2017 ke stažení zde (xlsx).

Počty absolutorií v roce 2017

(stav k 31. 12. 2017)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr.Ph.D.cizinci
LF 350 - 30743129
FF 1 060 622 405333
PřF 782 406 3225448
PdF 981 395 5691718
FTK 366 178 184410
CMTF 232 148 7933
PF 244 27 204138
FZV 172 135 34313
celkem 4 187 1 911 2 106170302

zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia a počty absolutorií studentů ze Slovenska v letech 2015-2017 ke stažení zde (xlsx).

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců v roce 2017

(stav k 31. 12. 2017)
fakulta celkem muži ženy
LF 536,865 226,714 310,151
FF 385,482 186,171 199,311
PřF 687,18 394,009 293,171
PdF 237,586 85,143 152,443
FTK 179,145 91,489 87,656
CMTF 111,252 48,035 63,217
PF 113,004 50,397 62,607
FZV 55,904 11,965 43,939
Centrální jednotky (bez SKM) 351,932 132,783 219,149
SKM 171,741 40,3 131,441
celkem 2 830,091 1 267,006 1 563,085

zdroj dat: SAP (započítáváni jsou zaměstnanci na HPP, od roku 2017 zaměstnanci na HPP a DPČ)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen) v letech 2015-2017 ke stažení zde (xlsx).

Fyzické počty zaměstnanců v roce 2017

(stav k 31. 12. 2017)
fakulta celkem post-docimuži ženy
LF 953 -435 518
FF 457 4228 229
PřF 874 87514 360
PdF 273 -94 179
FTK 207 2110 97
CMTF 155 -71 84
PF 135 -67 68
FZV 118 -37 81

Centrální jednotky

(bez SKM)

362 -135 227
SKM 189 -42 147
celkem 3 723 931 733 1 990

zdroj dat: SAP (započítávání jsou pouze zaměstnanci na HPP)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen a post-doků) v letech 2015-2017 ke stažení zde (xlsx).

Skladba pracovních pozic zaměstnanců univerzity

Po rozkliknutí k dispozici statistické tabulky počtu zaměstnanců dle pracovních pozic.
Zobrazuje počty zaměstnanců zařazených na danou pozici dle Katalogu prací UP.

Tabulky ke stažení zde (xlsx).

Skladba pracovních pozic "ostatních" zaměstnanců

Tabulka udává počty zaměstnanců univerzity zařazených do kategorie "ostatní", bez zaměstnanců Správy kolejí a menz, jejichž počty udává samostatná tabulka níže.

stav k 31. 8. 2017
zdroj dat: SAP

skupina profesí pracovní pozice dle katalogu počet zaměstnanců
neakademický top management 20
  Kvestor / Tajemník fakulty 9
  Kancléř 1
  Ředitel fakultního / univerzitního zařízení 10
administrativa obecná 63
  Pracovník v administrativě 63
sekretář/asistent katedry 131
  Sekretář/asistent katedry 131
administrativa odborná 142
  Archivář 5
  Pracovník podatelny 5
  Právník  12
  Referent pro BOZP a PO 2
  Referent pro oblast práva 5
  Referent pro oblast praxí 1
  Referent pro oblast sportu 6
  Referent pro oblast strategie, organizace a řízení 11
  Referent pro projekty 7
  Stavební technik 9
  Technik ve stavebnictví 1
  Vedoucí pracovník pro oblast interního auditu 1
  Vedoucí pracovník pro oblast knihovnictví, archivnictví a příbuzné obory 1
  Vedoucí pracovník pro oblast práva 2
  Vedoucí pracovník pro oblast strategie, organizace a řízení 1
  Vedoucí pracovník pro spisovou službu 1
  Vedoucí projektový pracovník 72
studijní referent 94
  Referent pro vzdělávání 77
  Vedoucí pracovník pro oblast vzdělávání 17
referent VaV 31
  Referent pro oblast vědy a výzkumu / Metodik a správce publikační činnosti 30
  Vedoucí pracovník pro oblast vědy a výzkumu 1
referent pro zahraničí 26
  Referent pro zahraniční vztahy 25
  Vedoucí pracovník pro zahraniční vztahy 1
personalistika a mzdy 27
  Personální referent 15
  Referent pro oblast mezd 11
  Vedoucí pracovník pro oblast mezd 1
ekonomika a účetnictví 88
  Metodik financování a účetnictví 2
  Pokladní  13
  Referent pro oblast ekonomiky 29
  Referent pro oblast účetnictví 36
  Vedoucí pracovník pro oblast ekonomiky 5
  Vedoucí pracovník pro oblast financí 1
  Vedoucí pracovník pro oblast účetnictví 2
IT 86
  Operátor ICT / Technik ICT / Správce aplikací 22
  Pracovník uživatelské podpory 4
  Správce databází 1
  Správce lokální počítačové sítě 22
  Systémový administrátor 16
  Systémový analytik 3
  Vedoucí pracovník pro oblast informačních a komunikačních technologií 6
  Vývojář softwaru 12
komunikace 68
  Pracovník AV pracoviště 9
  Pracovník polygrafie 2
  Redaktor 22
  Referent pro oblast komunikace a marketingu 16
  Umělecký grafik 3
  Vedoucí pracovník pro oblast komunikace a marketingu 6
  Vedoucí pracovník pro vydavatelství a polygrafii 6
  Webmaster a grafik 4
knihovnictví 77
  Knihař 4
  Pracovník knihovny 57
  Vedoucí pracovník pro oblast knihovnictví, archivnictví a příbuzné obory 16
odborní pracovníci podpory tvůrčí činnosti 325
  Chovatel laboratorních zvířat – laborant 2
  Laborant v biologii 7
  Odborný pracovník v biochemii a biofyzice 1
  Odborný pracovník v biologii 13
  Odborný pracovník v chemii 4
  Odborný pracovník v medicíně a farmacii 107
  Odborný pracovník v oblasti práva 4
  Odborný pracovník v pedagogice 67
  Odborný pracovník v psychologii 5
  Odborný pracovník v uměleckých oborech 3
  Odborný pracovník ve filologii 3
  Odborný pracovník ve filozofii, historii a politologii 4
  Odborný pracovník ve fyzice 5
  Sanitář  2
  Technik v biologii 14
  Technik v botanice 3
  Technik v chemii 9
  Technik v lékařství 1
  Technik ve fyzice 19
  Vědecký pracovník / Vědecko pedagogický pracovník 7
  Zdravotní laborant 44
  Zubní technik 1
správa a údržba 79
  Elektromechanik 16
  Energetik 1
  Instalatér 4
  Pomocný zahradník 1
  Revizní technik 1
  Správce objektů 10
  Strojník – topič 2
  Truhlář 3
  Údržbář budov 16
  Vedoucí pracovník provozně-technického útvaru 4
  Vedoucí správy objektů 9
  Zahradník 3
  Zámečník 9
doprava 6
  Řidič 5
  Vedoucí dopravy a přepravy 1
ostraha, recepční 61
  Pracovník ostrahy 51
  Recepční, šatnář 9
  Telefonista 1
prodej zboží 4
  Prodavač 4
úklid 96
  Uklízeč, pokojská 96

Skladba pracovních pozic zaměstnanců SKM

Tabulka udává počty zaměstnanců Správy kolejí a menz.

stav k 31. 8. 2017
zdroj dat: SAP

skupina profesí pracovní pozice dle katalogu počet zaměstnanců
neakademický top management 1
  Ředitel fakultního / univerzitního zařízení 1
administrativa obecná 8
  Pracovník v administrativě 8
administrativa odborná 1
  Referent pro BOZP a PO 1
personalistika a mzdy 3
  Personální referent 1
  Referent pro oblast mezd 2
ekonomika a účetnictví 8
  Referent pro oblast ekonomiky 1
  Referent pro oblast účetnictví 6
  Vedoucí pracovník pro oblast ekonomiky 1
IT 1
  Systémový administrátor 1
komunikace 1
  Referent pro oblast komunikace a marketingu 1
správa a údržba 35
  Elektromechanik 5
  Instalatér 4
  Revizní technik 1
  Správce objektů 8
  Truhlář 3
  Údržbář budov 9
  Vedoucí pracovník provozně-technického útvaru 1
  Vedoucí správy objektů 3
  Zahradník 1
stravování 64
  Kuchař 18
  Pomocný kuchař 30
  Pomocný pracovník v kuchyni 4
  Skladník 6
  Šéfkuchař 1
  Vedoucí pracovník pro stravování 3
  Vedoucí pro oblast zásobování 2
prodej zboží 11
  Prodavač potravin 11
ubytování 3
  Vedoucí pracovník pro ubytování 3
ostraha, recepční 75
  Pracovník ostrahy 28
  Recepční v ubytovacích zařízeních 47
úklid 38
  Uklízeč, pokojská 38

stav k 31. 8. 2017
zdroj dat: SAP


Odkazy na další statistiky