Vnitřní hodnocení kvality

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP je jedním z komplexních analytických nástrojů vnitřního hodnocení kvality. Její přílohou je i vyhodnocení indikátorů kvality dle vnitřní normy Postupy a metody zajišťování kvality na UP.

Zpráva je vydávána jedenkrát za pět let, meziročně jsou potom vydávány dodatky, které shrnují změny v systému zajišťování a hodnocení kvality oproti samotné Zprávě.

Hodnocení kvality činností jednotlivých fakult

Každoročně je na jedné z fakult realizováno hodnocení kvality činností.

Hodnocení provádí prorektorka pro strategické plánování a kvalitu společně se skupinou odborníků z Rektorátu UP a vybraným externím odborníkem v závislosti na zaměření dané fakulty.

 

Další výstupy

Součástí výstupů vnitřního hodnocení kvality jsou i zpracované analýzy a realizované zpětné vazby.

Zpracované datové řady ukazatelů kvality definovaných vnitřní normou Postupy a metody zajišťování kvality na UP za období 2017-2020.