Chodíte rádi do práce

Univerzita Palackého se zapojila do dotazníkového šetření Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem "Chodíte rádi do práce?", které bylo připraveno jako součást výzvy "Diverzitní a flexibilní pracovní kultura". Do tohot šetření se zapojilo celkem 1 237 respondentů, kteří tvorřily reprezentativní vzorek přibližně třetiny zaměstnanců UP.

Respondenty tvořilo 1 029 řadových pracujících (83 %), 160 vedoucích pracovníků a pracovnic (13 %), 33 osob ze středního/vyššího managmentu (3 %) a 15 zástupců a zástupkyň nejvyššího managmentu univerzity a fakult (1 %). Zhruba polovina odpovědí pocházela od akademiček a akademiků.

Shrnutí výsledků

Z výsledků dotazníku vyplynulo, že 64 % respondentů nezvládá svou práci dokončit během pracovní doby dané smlouvou a pracují přesčas (z toho 37 % pracuje víckrát za týden přesčas), to se týká zejména osob pracujících ve vedoucích pozicích a na akademických pozicích. Pro 41 % respondentů je navíc práce přesčas standardem nebo znakem dobře odvedeného úsilí a zaujetí prací. Celkem 38 % respondentů se spíše nedomnívá, že zaměstnavatel aktivně usiluje o to, aby zaměstnanci mohli sladit pracovní a osobní život.

Pravidla a možnost využití poskytovaných flexibilních forem práce jsou mezi zaměstnance komunikována rozdílnou mírou a rozdílným způsobem. Více než polovina respondentů nezná všechny možnosti pracovní flexibility nabízené UP, resp. některým pojmům nerozumí nebo některé formy flexibility nevyužívají. Např. 26 % pečujících respondentů neví o možnosti pracovat z domu a 27 % by o tuto formu flexibilní práce mělo zájem. Ačkoliv Univerzita Palackého nabízí hned tři možné formy, část zaměstnanců o nich nemá dostatečně povědomí.

Dále vyšlo najevo, že většina zaměstnanců přesně neví, jak postupovat v případě, že se setká s diskriminací či znevýhodňováním na pracovišti, přestože UP má pro tyto situace zavedeny postupy. Posílen by měl být dle respondentů také mentoring pro nové zaměstnance a zaměstnankyně.

Celkem 40 % respondentů si nemyslí, že zaměstnanci mají vliv na rozhodnutí, která jsou pro práci důležitá. Dále se 38 % respondentů nedomnívá, že každý zaměstnanec má možnost znát průměrnou výši mzdy na pozici, na které pracuje. V práci se necítí být plně doceněno 39 % a 35 % respondentů se nedomnívá, že vedení zachází se všemi zaměstnanci spravedlivě.

 

realizováno v roce 2023 Ministerstvem práce a sociálních věcí

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)