Udržitelná mobilita a doprava na UP

Účast a cíle

Univerzita Palackého má zájem podpořit u svých zaměstnanců a studentů udržitelnou mobilitu. Proto iniciovala průzkum ohledně dopravních zvyklostí a preferencí, který probíhal od prosince 2021 do února 2022 ve formě online dotazníku. Zapojilo se do něj 1 201 studentů a zaměstnanců, tedy zhruba 5 % z celkového počtu členů UP. Cílem dotazníkové šetření bylo zjistit, jak se respondenti dopravují z domova na univerzitu, jakým dopravním výzvám musí čelit a jaká zlepšení by přivítali. Dotazník se zabývali i dalšími tématy, například postojem k udržitelné dopravě, služebními cestami i dopravou na zahraničních studijních pobytech.

Shrnutí výsledků

Z průzkumu vyplývá, že pokud se zapracuje na zlepšení stavu chodníků, rozšíří se síť cyklostezek, vytvoří se dostatek bezpečných stání pro kola a podaří se zavést častější spojení MHD, velice se zlepší spokojenost s cestami na univerzitu. Tyto změny umožní častější využívání udržitelných dopravních módů. Jisté je, že pokud se některé z těchto změn dotknout cesty k areálu Šlechtitelů, docházející studenti a zaměstnanci to jistě ocení.

Pěšky chodí na UP 85 % respondentů. Chůze a MHD jsou jasná volba, když polovina respondentů bydlí do pěti kilometrů od univerzity. Hojně používané je i MHD (61 %), časté jsou i cesty vlakem a regionálními i dálkovými autobusy, a to u 34 % respondentů. Mnozí (28 %) volí i auto. Kolo pak využívá 18 % respondentů. Auta i kola jsou populární spíše mezi zaměstnanci UP. Auta využívá jen 20 % studentů, u zaměstnanců je to ale 56 %. Obdobně i na kole jezdí pouze 13 % studentů, z řad zaměstnanců je to ovšem 39 %. Naopak vlakem jezdí jen 11 % zaměstnanců, zřejmě místo vlaků volí jízdu autem: připomeňme, že třetina z nich to má do práce více než 5 km.

Z průzkumu dále vyplynulo, že mnoho studentů i zaměstnanců považuje udržitelnou mobilitu za důležité téma. Ukázalo se, že když mají respondenti vhodné podmínky, je pro ně využití udržitelného módu přirozenou volbou. Pokud by cesta naopak byla příliš komplikovaná nebo nebezpečná, zvolí raději pohodlí a jistotu. Navíc je Olomouc pro využití udržitelných módů jako stvořená, protože město je v rovině a mnoho respondentů bydlí velice blízko univerzity.

 

realizováno v roce 2022 Green office

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)