Absolventi

Absolventi UP

K absolvování Univerzity Palackého v roce 2023 se může hlásit 4 547 absolventů, kteří ji úspěšně dokončili. Počet absolventů bakalářských a magisterských (včetně navazujících magisterských) studijních programů se meziročně významně navýšil.

Podíl absolventů s cizím státním občanstvím dosáhl 10,5 %. Nejvíce absolventů s cizím státním občanstvím studovalo na LF, v roce 2023 tvořili 39 % zahraničních absolventů UP. Počet zahraničních absolventů však meziročně výrazně narost, a to díky PřF, která markantně navýšila počet těchto absolventů, nárůst zaznamenaly i ostatní fakulty vyjma PF.

Trend celkového počtu absolventů kopíroval po sledované období trend celkového počtu studentů. Počty absolventů bakalářského studia až do roku 2011 stoupaly, poté po třech letech mírného poklesu poklesly prudce a mezi lety 2016 a 2022 byly víceméně konstantní. Obdobně počet absolventů magisterského studia rostl až do roku 2012, následně až do roku 2016 mírně klesal a mezi lety 2018 a 2022 byl stejně jako počet absolventů bakalářského studia meziročně srovnatelný. Až v roce 2023 byl u obou typů studia zaznamenám výrazný nárůst. Vývoj počtu absolventů doktorského studia vykazoval nárůst až do roku 2008, poté došlo k výraznému ročnímu propadu, který opět přešel do nárůstu, a od roku 2012 počty oscilují kolem ustálené hodnoty.

počet absolutorií
  CMTF FF FTK FZV LF PdF PF PřF UP
2001 107 395 139 - 249 644 104 269 1 907
2002 117 422 131 - 224 535 113 251 1 793
2003 167 485 142 - 282 661 127 283 2 147
2004 129 562 207 - 302 705 114 314 2 333
2005 188 639 189 - 379 676 158 293 2 522
2006 156 847 209 - 392 735 158 509 3 006
2007 171 1 054 273 - 380 718 187 579 3 362
2008 161 1 112 356 - 361 865 171 605 3 631
2009 291 1 119 384 169 329 978 260 633 4 163
2010 200 1 365 384 176 318 1 352 276 680 4 751
2011 277 1 378 456 283 318 1 239 346 694 4 991
2012 282 1 267 447 227 286 1 347 356 775 4 987
2013 276 1 258 471 202 271 1 243 323 814 4 858
2014 291 1 237 482 222 336 1 162 278 769 4 777
2015 239 1 153 365 178 317 1 031 282 749 4 314
2016 257 1 087 351 175 298 913 243 713 4 037
2017 232 1 060 366 172 350 981 244 782 4 187
2018 213 1 089 365 194 326 990 246 714 4 137
2019 191 1 017 362 197 342 975 236 694 4 014
2020 233 1 002 374 213 317 935 214 689 3 977
2021 176 894 380 247 359 1 001 195 654 3 906
2022 113 931 362 305 339 1 048 191 697 4 006
2023 288 988 384 316 357 1 178 195 841 4 547
 
počet absolutorií zahraničních studentů
  CMTF FF FTK FZV LF PdF PF PřF UP
2016 8 68 11 4 90 9 13 37 240
2017 3 73 10 13 129 18 8 48 302
2018 4 105 12 5 111 15 6 72 330
2019 3 83 15 13 152 15 4 63 348
2020 4 71 22 16 150 15 8 58 344
2021 3 93 18 16 152 16 11 77 386
2022 3 88 13 24 145 10 7 95 385
2023 22 96 14 30 150 22 5 142 481
 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)