Jak udělat z UP místo vstřícné pro rodiče a děti

Family friendly UP

Dotazníkového šetření zaměřeného na přívětivost prostředí UP k rodinám s dětmi, respektive dětem a jejich rodičům z řad studentů a zaměstnanců univerzity se zúčastnilo přibližně procento všech zaměstnanců a studentů - vzhledem k tématu průzkumu je pravděpodobné, že se do šetření zapojili pouze ti zaměstnanci a studenti, pro které je toto téma aktuální. Odpovědi poskytlo celkem 339 respondentů ze všech 8 fakult a ostatních součástí UP. Nejpočetnější skupinu 36 % respondentů tvořili studující bakalářské/magisterské studium, dále akademičtí a vědečtí pracovníci byli v šetření zastoupeni z 26 % a ostatní zaměstnaci z 27%, zbývajícími respondenty byli studenti doktorského studia.

Shrnutí výsledků

První část dotazníku zjišťovala všeobecnou znalost a úroveň využití již existujících nabízených služeb pro rodiny s dětmi. Převážná většina respondentů nevyužívala služby univerzitní mateřské školky, ať už z vlastních důvodů (55 %) nebo vůbec o této možnosti nevědí (39 %). Přibližně třetina respondentů uvedla, že se zúčastnila sportovních či volnočasových aktivit organizovaných součástmi UP, a polovina využívá nebo někdy využila služeb Pevnosti poznání. Více než třetina respondentů by uvítala větší nabídku benefitů pro děti členů UP komunity (např. příspěvek na různé tábory či jiné vstupné). Dále respondenti nejčastěji vyjadřovali zájem o krátkodobé hlídání dětí či lepší zázemí (přebalovací pulty, prostory pro krmení).

Další část dotazníku byla věnována studentům (158 respondentů), kteří své studium realizují paralelně s každodenní rolí rodiče. Pro sladění rodičovství s vlastním studiem na UP by 80 % respondentů uvítalo větší možnost studia z domova (vzdálený přístup ke studiu, elektronizace kontaktu s fakultou aj.), další vítanou variantou uvedenou 65 % respondentů je možnost flexibilních forem studia (např. občasné docházení do výuky i při přerušeném studiu aj.). Více než polovině studentů (53 %) by studium ulehčilo vylepšení zázemí pro malé děti (přebalovací pult, zvýšená kapacita MŠ či dětská skupina).

Podobně jako studentům byly otázky na slučitelnost zaměstnání na UP s péčí o dítě položeny i zaměstnancům (181 respondentů), z nichž téměř polovina (43 %) řeší kolize zaměstnání s péčí o rodinu zajištěním hlídání dětí. Pro sladění rodičovství se zaměstnáním na UP by respondenti shodně nejvíce uvítali větší možnost práce z domova (67 % dotázaných), možnost flexibilních forem práce či práce prostřednictvím omezeného úvazku by uvítalo 51 % a 47 % respondentů zmiňovalo vylepšení zázemí pro malé děti (přebalovací pult, zvýšená kapacita MŠ či dětská skupina).

Cílem závěrečné části dotazníku bylo zjistit ohlasy na zamýšlenou realizaci dětské skupiny zřizované Univerzitou Palackého pro děti studentů a zaměstnanců. Naprostá většina respondentů vnímala zavedení dětských skupin na UP jako prostředek výrazného zlepšení situace pracujících / studujících rodičů. Bez ohledu na to zda děti vůbec mají, či mají nebo nemají aktuální potřebu využití dětských skupin.

 

realizováno v roce 2022 Úsekem pro komunikaci a studentské záležitosti

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)