Složení zaměstnanců v roce 2022

Fyzický počet zaměstnanců činil v roce 2022 celkem 4 099 zaměstnanců. Podrobnější informace o počtech zaměstnanců v členění dle součástí, pracovního zařazení či pohlaví neleznete ve Statistických tabulkách.

Největší část zaměstnanců univerzity tvořili zaměstnanci lékařské fakulty, a to jednu čtvrtinu. Z fakult měla nejmenší podíl zaměstnanců fakulta cyrilometodějská teologická a právnická fakulta. Podíl zaměstnanců rektorátu byl potom 6 %, podíl zaměstnanců na správě kolejí a menz 5 % a podíl zaměstnanců zbývajících univerzitních zařízení celkem činil necelých 5 %.

Legenda:

ASC - Akademik sport centrum
CATRIN - Czech Advanced Technology and Research Institute
CMTF - Cyrilometodějská teologická fakulta
CPSSP - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
CVT - Centrum výpočetní techniky
FF - Filozofická fakulta
FTK - Fakulta tělesné kultury
FZV - Fakulta zdravotnických věd
KI - Konfuciův institut
KSI - Institut krále Sedžonga
KUP - Knihovna
LF - Lékařská fakulta
PdF - Pedagogická fakulta
PF - Právnická fakulta
PřF - Přírodovědecká fakulta
PS - Projektový servis
RUP - Rektorát
SKM - Správa kolejí a menz
VTP - Vědeckotechnický park
VUP - Vydavatelství

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)