Zájem o studium

Zájem o studium na UP

Jedním z důležitých ukazatelů vnitřního hodnocení kvality univerzity je zájem uchazečů o studium.

Předpokládáme, že kvalitní instituce s dobrým jménem a referencemi podnítí i dostatečný počet uchazečů o studium, aby si právě na ni podali svou přihlášku. V roce 2020 podalo 23 571 uchazečů na některou z fakult UP celkem 28 754 přihlášek, což je oproti roku 2019 výrazný nárůst počtu uchazečů, počet přihlášek zachovává stoupající trend z roku 2019.
Roste i počet uchazečů o studium se specifickými potřebami. V roce 2019 přihlášky podné uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami tvořily 2 % z celkového počtu podaných přihlášek.

Zájem o studium na UP
  počet podaných přihlášek počet přijetí počet zápisů
2010 26 537 7 319 5 369
2011 35 265 10 290 8 134
2012 32 589 10 233 7 574
2013 30 634 10 255 7 429
2014 30 893 10 895 7 766
2015 30 193 11 413 7 718
2016 27 338 9 458 7 067
2017 24 482 9 444 7 128
2018 25 298 9 647 7 326
2019 28 090 10 731 7 873
2020 28 754 12 498 8 814
 
  počet podaných přihlášek | podíl na UP celkem
  2016 2017 2018 2019 2020 | 2016 2017 2018 2019 2020
CMTF 815 820 910 709 1 310 | 3 % 3 % 4 % 3 % 5 %
LF 3 120 3 163 3 379 4 107 4 587 | 11 % 13 % 13 % 15 % 16 %
FF 7 019 6 294 6 566 6 913 6 669 | 26 % 26 % 26 % 25 % 23 %
PřF 4 201 3 690 3 655 4 827 3 954 | 15 % 15 % 14 % 17 % 14 %
PdF 6 728 5 242 5 685 5 952 6 329 | 25 % 21 % 22 % 21 % 22 %
FTK 2 045 1 859 1 732 1 802 1 887 | 7 % 8 % 7 % 6 % 7 %
PF 1 859 1 866 1 812 1 808 1 744 | 7 % 8 % 7 % 6 % 6 %
FZV 1 551 1 548 1 559 1 972 2 274 | 6 % 6 % 6 % 7 % 8 %
celkem 27 338 24 482 25 298 28 090 28 754 | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
z toho uchazečů se SVP 265 317 453 570 536 | 0,9 % 1,3 % 1,8 % 2,0 % 1,9%
 

Srovnání v rámci ČR

Při srovnání s vybranými osmi vysokými školami v ČR, mezi nimiž jsou obsaženy jak tradiční kamenné univerzity, tak technické a regionální vysoké školy, je UP vysokou školou s třetím nejvyšším podílem na celkem podaných přihláškách na vVŠ ČR. Před UP se umístila Univerzita Karlova (UK) a Masarykova univerzita (MU), přičemž trend vykazovaly všechny vybrané vysoké školy po většinu sledovaného období stejný. V roce 2019 došlo však na MU k poklesu počtu podaných přihlášek, naopak UP a UK zaznamenaly zvýšení počtu oproti předchozímu roku, zbývající VŠ zůstaly srovnatelné. Při srovnání je však nutné brát zřetel na velikost vysoké školy a její celkový počet studentů, jež se odráží v počtu na ni podaných přihlášek.

Podíl podaných přihlášek na veřejné VŠ v ČR
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ČVUT 4 % 5 % 5 % 7 % 7 % 5 % 5 % 5 %
JČU 3 % 3 % 3 % 4 % 5 % 3 % 3 % 3 %
MU 17 % 17 % 16 % 22 % 22 % 16 % 15 % 15 %
OU 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 %
UK 15 % 16 % 17 % 25 % 26 % 20 % 20 % 21 %
UP 8 % 7 % 8 % 12 % 11 % 8 % 8 % 9 %
VŠCHT 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 %
VUT 5 % 6 % 5 % 8 % 8 % 5 % 5 % 5 %
 

Data jsou zveřejňována v závislosti na dostupnosti Výroční zprávy o činnosti veřejných VŠ vydávané MŠMT, příp. dostupnosti výročních zpráv o činnosti jednotlivých VŠ.