Zájem o studium

Zájem o studium na UP

Jedním z důležitých ukazatelů vnitřního hodnocení kvality univerzity je zájem uchazečů o studium.

Předpokládáme, že kvalitní instituce s dobrým jménem a referencemi podnítí i dostatečný počet uchazečů o studium, aby si právě na ni podali svou přihlášku. V roce 2019 podalo 21 401 uchazečů na některou z fakult UP celkem 28 090 přihlášek, což je oproti předchozímu roku výrazný nárůst počtu uchazečů i počtu podaných přihlášek. Rozložení zájmu o studium na jednotlivých fakultách zůstává meziročně srovnatelné. Roste i počet uchazečů o studium se specifickými potřebami. V roce 2019 přihlášky podné uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami tvořily 2 % z celkového počtu podaných přihlášek.

Zájem o studium na UP
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
počet podaných přihlášek 26 537 35 265 32 589 30 634 30 893 30 193 27 338 24 482 25 298 28 090
počet přijetí 7 319 10 290 10 233 10 255 10 895 11 413 9 458 9 444 9 647 10 731
počet zápisů 5 369 8 134 7 574 7 429 7 766 7 718 7 067 7 128 7 326 7 873
 
  počet podaných přihlášek | podíl na UP celkem
  2016 2017 2018 2019 | 2016 2017 2018 2019
CMTF 815 820 910 709 | 3 % 3 % 4 % 3 %
LF 3 120 3 163 3 379 4 107 | 11 % 13 % 13 % 15 %
FF 7 019 6 294 6 566 6 913 | 26 % 26 % 26 % 25 %
PřF 4 201 3 690 3 655 4 827 | 15 % 15 % 14 % 17 %
PdF 6 728 5 242 5 685 5 952 | 25 % 21 % 22 % 21 %
FTK 2 045 1 859 1 732 1 802 | 7 % 8 % 7 % 6 %
PF 1 859 1 866 1 812 1 808 | 7 % 8 % 7 % 6 %
FZV 1 551 1 548 1 559 1 972 | 6 % 6 % 6 % 7 %
celkem 27 338 24 482 25 298 28 090 | 100 % 100 % 100 % 100 %
z toho uchazečů se SVP 265 317 453 570 | 0,9 % 1,3 % 1,8 % 2,0 %
 

Srovnání v rámci ČR

Při srovnání s vybranými osmi vysokými školami v ČR, mezi nimiž jsou obsaženy jak tradiční kamenné univerzity, tak technické a regionální vysoké školy, je UP vysokou školou s třetím nejvyšším podílem na celkem podaných přihláškách na vVŠ ČR. Před UP se umístila Univerzita Karlova (UK) a Masarykova univerzita (MU), přičemž trend vykazovaly všechny vybrané vysoké školy po většinu sledovaného období stejný. V roce 2019 došlo však na MU k poklesu počtu podaných přihlášek, naopak UP a UK zaznamenaly zvýšení počtu oproti předchozímu roku, zbývající VŠ zůstaly srovnatelné. Při srovnání je však nutné brát zřetel na velikost vysoké školy a její celkový počet studentů, jež se odráží v počtu na ni podaných přihlášek.

Podíl podaných přihlášek na veřejné VŠ v ČR
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ČVUT 4 % 5 % 5 % 7 % 7 % 5 % 5 % 5 %
JČU 3 % 3 % 3 % 4 % 5 % 3 % 3 % 3 %
MU 17 % 17 % 16 % 22 % 22 % 16 % 15 % 15 %
OU 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 %
UK 15 % 16 % 17 % 25 % 26 % 20 % 20 % 21 %
UP 8 % 7 % 8 % 12 % 11 % 8 % 8 % 9 %
VŠCHT 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 %
VUT 5 % 6 % 5 % 8 % 8 % 5 % 5 % 5 %
 

Data jsou zveřejňována v závislosti na dostupnosti Výroční zprávy o činnosti veřejných VŠ vydávané MŠMT, příp. dostupnosti výročních zpráv o činnosti jednotlivých VŠ.