Statistické tabulky

Údaje v tabulkách jsou v souladu s metodikou MŠMT pro Výroční zprávy o činnosti vysokých škol, a tedy totožné s uvedenými hodnotami ve Výroční zprávě o činnosti UP pro daný rok.

Ke stažení je i excelový soubor s datovou řadou a podrobnějším členěním od roku 2015.

Počty studií* v roce 2022

(stav k 31. 12. 2022)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 1 506 1 052 393 61 107
FF 5 314 3 680 1 318 316 627
FTK 1 770 1 157 563 50 60
FZV 1 095 771 308 16 100
LF 2 439 - 2 002 437 1 057
PdF 5 476 2 866 2 477 133 112
PF 1 686 142 1 460 84 64
PřF 3 744 2 569 882 293 529
celkem 23 030 12 237 9 403 1 390 2 656

*Počty studií odráží skutečnost, kdy jeden student studuje několik studijních oborů, přičemž se nejedná o kombinaci, tj. tzv. dvouobor.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, počtu studií ze Slovenska a samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia v letech 2015-2022 ke stažení zde (xlsx).

Počty studijních programů v roce 2022

(stav k 31. 12. 2022)
fakulta celkem z toho doktorských z toho cizojazyčných*
CMTF 52 17 7
FF 278 120 31
FTK 46 10 6
FZV 35 4 1
LF 158 150 47
PdF 180 46 41
PF 17 9 5
PřF 280 134 81
celkem 1 046 490 219

*Programem v cizím jazyce se rozumí takový program, který má v cizím jazyce akreditovaný alespoň jeden ze svých oborů.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dle formy studia včetně počtu cizojazyčných studijních programů* v letech 2015-2022 ke stažení zde (xlsx).

Počty absolutorií v roce 2022

(stav k 31. 12. 2022)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 133 65 58 10 3
FF 931 599 307 25 88
FTK 362 193 160 9 13
FZV 305 204 101 0 24
LF 339 - 302 37 145
PdF 1 048 539 493 16 10
PF 191 24 160 7 7
PřF 697 383 279 35 95
celkem 4 006 2 007 1 860 139 385

zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia a počty absolutorií studentů ze Slovenska v letech 2015-2022 ke stažení zde (xlsx).

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců v roce 2022

(stav k 31. 12. 2022)
fakulta celkem muži ženy
CMTF 93,56 40,18 53,37
FF 422,54 191,09 231,45
FTK 172,42 89,39 83,03
FZV 93,26 22,36 70,90
LF 534,98 223,99 310,99
PdF 261,20 100,10 161,10
PF 120,65 51,56 69,09
PřF 628,54 352,89 275,66
CATRIN 173,68 110,65 63,04
Centrální jednotky (bez SKM) 406,61 139,51 267,10
SKM 187,98 43,18 144,80
celkem 3 095,41 1 364,89 1 730,53

zdroj dat: SAP (započítáváni jsou pouze zaměstnanci na HPP)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen) v letech 2015-2022 ke stažení zde (xlsx).

Fyzické počty zaměstnanců v roce 2022

(stav k 31. 12. 2022)
fakulta celkem post-doci muži ženy
CMTF 130 14 59 71
FF 490 54 224 266
FTK 196 11 104 92
FZV 179 1 58 121
LF 1 043 54 472 571
PdF 295 - 112 183
PF 145 12 66 79
PřF 806 88 464 342
CATRIN 190 32 123 67
Centrální jednotky (bez SKM) 424 - 142 282
SKM 201 - 48 153
celkem 4 099 266 1 872 2 227

zdroj dat: SAP (započítávání jsou pouze zaměstnanci na HPP)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen, cizinců a post-doků) v letech 2015-2022 ke stažení zde (xlsx).

Odkazy na další statistiky

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)