Statistické tabulky

Údaje v tabulkách jsou v souladu s metodikou MŠMT pro Výroční zprávy o činnosti vysokých škol, a tedy totožné s uvedenými hodnotami ve Výroční zprávě o činnosti UP pro daný rok.

Ke stažení je i excelový soubor s datovou řadou a podrobnějším členěním od roku 2015.

Počty studií* v roce 2021

(stav k 31. 12. 2021)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 1 411 972 376 63 96
FF 5 364 3 754 1 240 370 545
FTK 1 834 1 181 588 65 69
FZV 1 055 741 300 14 101
LF 2 424 - 1 979 445 1 036
PdF 5 582 3 035 2 397 150 103
PF 1 639 155 1 398 86 64
PřF 3 674 2 488 887 299 476
celkem 22 983 12 326 9 165 1 492 2 490

*Počty studií odráží skutečnost, kdy jeden student studuje několik studijních oborů, přičemž se nejedná o kombinaci, tj. tzv. dvouobor.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, počtu studií ze Slovenska a samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia v letech 2015-2021 ke stažení zde (xlsx).

Počty studijních programů v roce 2021

(stav k 31. 12. 2021)
fakulta celkem z toho doktorských z toho cizojazyčných*
LF 154 146 45
FF 265 120 30
PřF 279 134 82
PdF 180 46 41
FTK 42 6 4
CMTF 51 17 7
PF 15 7 5
FZV 33 4 1
celkem 1 019 480 215

*Programem v cizím jazyce se rozumí takový program, který má v cizím jazyce akreditovaný alespoň jeden ze svých oborů.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dle formy studia včetně počtu cizojazyčných studijních programů* v letech 2015-2021 ke stažení zde (xlsx).

Počty absolutorií v roce 2021

(stav k 31. 12. 2021)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 176 122 49 5 3
FF 894 544 318 32 93
FTK 380 206 169 5 18
FZV 247 155 92 0 16
LF 359 - 323 36 152
PdF 1 001 503 477 21 16
PF 195 29 163 3 11
PřF 654 339 268 47 88
celkem 3 906 1 898 1 859 149 386

zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia a počty absolutorií studentů ze Slovenska v letech 2015-2021 ke stažení zde (xlsx).

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců v roce 2021

(stav k 31. 12. 2021)
fakulta celkem muži ženy
CMTF 96,86 41,45 55,41
FF 412,84 190,23 222,61
FTK 175,04 91,96 83,08
FZV 82,93 21,54 61,39
LF 542,73 224,69 318,04
PdF 254,21 95,17 159,04
PF 114,20 47,45 66,74
PřF 662,43 381,77 280,66
CATRIN 141,82 90,91 50,91
Centrální jednotky (bez SKM) 391,91 140,90 251,01
SKM 178,33 39,33 139,00
celkem 3 053,27 1 365,37 1 687,91

zdroj dat: SAP (započítáváni jsou pouze zaměstnanci na HPP)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen) v letech 2015-2021 ke stažení zde (xlsx).

Fyzické počty zaměstnanců v roce 2021

(stav k 31. 12. 2021)
fakulta celkem post-doci muži ženy
CMTF 133 9 63 70
FF 468 56 236 262
FTK 196 9 107 89
FZV 176 2 57 119
LF 1 021 67 461 560
PdF 286   106 180
PF 143 20 64 79
PřF 793 80 455 338
CATRIN 225 32 149 76
Centrální jednotky (bez SKM) 406   132 274
SKM 199   43 156
celkem 4 076 275 1 873 2 203

zdroj dat: SAP (započítávání jsou pouze zaměstnanci na HPP)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen, cizinců a post-doků) v letech 2015-2021 ke stažení zde (xlsx).

Odkazy na další statistiky

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)