Statistické tabulky

Údaje v tabulkách jsou v souladu s metodikou MŠMT pro Výroční zprávy o činnosti vysokých škol, a tedy totožné s uvedenými hodnotami ve Výroční zprávě o činnosti UP pro daný rok.

Ke stažení je i excelový soubor s datovou řadou a podrobnějším členěním od roku 2015.

Počty studií* v roce 2019

(stav k 31. 12. 2019)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 986 619 316 51 44
FF 4 852 3 334 1 177 341 430
FTK 1 719 1 068 562 89 87
FZV 821 603 204 14 62
LF 2 312 - 1 922 390 1 006
PdF 4 931 2 644 2 135 152 76
PF 1 457 145 1 231 81 53
PřF 3 371 2 275 809 287 351
celkem 20 449 10 688 8 356 1 405 2 109

*Počty studií odráží skutečnost, kdy jeden student studuje několik studijních oborů, přičemž se nejedná o kombinaci, tj. tzv. dvouobor.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, počtu studií ze Slovenska a samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia v letech 2015-2019 ke stažení zde (xlsx).

Počty studijních programů v roce 2019

(stav k 31. 12. 2019)
fakulta celkem z toho doktorských z toho cizojazyčných*
LF 60 54 21
FF 216 82 28
PřF 211 106 74
PdF 144 34 32
FTK 35 4 3
CMTF 50 16 9
PF 12 5 5
FZV 21 4 1
celkem 749 305 173

*Programem v cizím jazyce se rozumí takový program, který má v cizím jazyce akreditovaný alespoň jeden ze svých oborů.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dle formy studia včetně počtu cizojazyčných studijních programů* v letech 2015-2019 ke stažení zde (xlsx).

Počty absolutorií v roce 2019

(stav k 31. 12. 2019)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 191 119 67 5 3
FF 1 017 579 405 33 83
FTK 362 191 169 2 15
FZV 197 134 60 3 13
LF 342 - 309 33 152
PdF 975 487 467 21 15
PF 236 30 200 6 4
PřF 694 375 258 61 63
celkem 4 014 1 915 1 316 164 348

zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia a počty absolutorií studentů ze Slovenska v letech 2015-2019 ke stažení zde (xlsx).

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců v roce 2019

(stav k 31. 12. 2019)
fakulta celkem muži ženy
LF 560,34 233,65 326,68
FF 406,17 191,62 214,55
PřF 776,89 457,47 319,43
PdF 243,28 87,99 155,30
FTK 184,77 93,20 91,57
CMTF 113,95 47,15 66,80
PF 113,28 49,01 64,27
FZV 70,35 16,48 53,88
Centrální jednotky (bez SKM) 371,82 136,67 235,15
SKM 185,92 44,56 141,36
celkem 3 026,79 1 357,80 1 668,99

zdroj dat: SAP (započítáváni jsou zaměstnanci na HPP, od roku 2017 zaměstnanci na HPP a DPČ)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen) v letech 2015-2019 ke stažení zde (xlsx).

Fyzické počty zaměstnanců v roce 2019

(stav k 31. 12. 2019)
fakulta celkem post-doci muži ženy
LF 1 023 41 460 563
FF 486 39 236 250
PřF 979 102 588 391
PdF 281 - 99 182
FTK 210 4 109 101
CMTF 132 8 65 67
PF 134 18 60 74
FZV 146 1 53 93
Centrální jednotky (bez SKM) 382 - 136 246
SKM 207 - 46 161
celkem 3 980 213 1 852 2 128

zdroj dat: SAP (započítávání jsou pouze zaměstnanci na HPP)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen a post-doků) v letech 2015-2019 ke stažení zde (xlsx).

Odkazy na další statistiky