Statistické tabulky

Údaje v tabulkách jsou v souladu s metodikou MŠMT pro Výroční zprávy o činnosti vysokých škol, a tedy totožné s uvedenými hodnotami ve Výroční zprávě o činnosti UP pro daný rok.

Ke stažení je i excelový soubor s datovou řadou a podrobnějším členěním od roku 2015.

Počty studií* v roce 2023

(stav k 31. 12. 2023)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 1 546 1 051 433 62 109
FF 5 326 3 786 1 275 265 635
FTK 1 834 1 158 629 47 63
FZV 1 100 821 256 23 95
LF 2 471 - 2 050 421 1 100
PdF 5 314 2 708 2 481 125 109
PF 1 741 154 1 512 75 54
PřF 3 897 2 705 903 289 510
celkem 23 229 12 383 9 539 1 307 2 675

*Počty studií odráží skutečnost, kdy jeden student studuje několik studijních oborů, přičemž se nejedná o kombinaci, tj. tzv. dvouobor.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, počtu studií ze Slovenska a samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia v letech 2015-2023 ke stažení zde (xlsx).

Počty studijních programů v roce 2023

(stav k 31. 12. 2023)
fakulta celkem z toho doktorských z toho cizojazyčných*
CMTF 53 17 7
FF 284 120 31
FTK 49 10 6
FZV 37 6 1
LF 162 154 49
PdF 192 46 41
PF 21 13 7
PřF 285 134 81
celkem 1 083 500 223

*Programem v cizím jazyce se rozumí takový program, který má v cizím jazyce akreditovaný alespoň jeden ze svých oborů.
zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dle formy studia včetně počtu cizojazyčných studijních programů* v letech 2015-2023 ke stažení zde (xlsx).

Počty absolutorií v roce 2023

(stav k 31. 12. 2023)
fakulta celkem Bc. Mgr.+nMgr. Ph.D. cizinci
CMTF 288 202 82 4 22
FF 988 633 331 24 96
FTK 384 240 135 9 14
FZV 316 192 123 1 30
LF 357 - 315 42 150
PdF 1 178 605 559 14 22
PF 195 25 162 8 5
PřF 841 465 341 35 142
celkem 4 547 2 362 2 048 137 481

zdroj dat: STAG/SIMS

Podrobnější členění dále dle pohlaví, samostatného dělení navazujícího a dlouhého magisterského studia a počty absolutorií studentů ze Slovenska v letech 2015-2023 ke stažení zde (xlsx).

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců v roce 2023

(stav k 31. 12. 2023)
fakulta celkem muži ženy
CMTF 96,96 39,18 57,77
FF 426,89 196,60 230,29
FTK 175,88 89,71 86,16
FZV 95,73 22,38 73,36
LF 547,65 227,96 319,69
PdF 256,68 96,40 160,28
PF 125,66 56,46 69,20
PřF 644,79 370,42 274,37
CATRIN 158,23 90,60 67,63
Centrální jednotky (bez SKM) 384,65 129,03 255,63
SKM 186,77 45,28 141,49
celkem 3 099,87 1 364,02 1 735,86

zdroj dat: SAP (započítáváni jsou pouze zaměstnanci na HPP)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen) v letech 2015-2023 ke stažení zde (xlsx).

Fyzické počty zaměstnanců v roce 2023

(stav k 31. 12. 2023)
fakulta celkem post-doci muži ženy
CMTF 134 13 61 73
FF 524 43 245 279
FTK 186 15 98 88
FZV 177 - 58 119
LF 1 094 38 486 608
PdF 298 - 108 190
PF 152 11 74 78
PřF 822 45 476 346
CATRIN 189 36 110 79
Centrální jednotky (bez SKM) 391 - 129 262
SKM 194 - 45 149
celkem 4 161 201 1 890 2 271

zdroj dat: SAP (započítávání jsou pouze zaměstnanci na HPP)

Podrobnější členění na profesory, docenty a další akademické i neakademické pracovníky (včetně počtů žen, cizinců a post-doků) v letech 2015-2023 ke stažení zde (xlsx).

Odkazy na další statistiky

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)