Externí evaluace instituce

Hodnocení výzkumných organizací v segmentu VŠ

V souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 30. července 2019 č. 563, byly vysoké školy pověřeny organizačním zabezpečením realizace hodnocení v roce 2020. Hodnocení bylo realizováno prostřednictvím mezinárodního evaluačního panelu.

Evaluace ze strany Asociace evropských univerzit (EUA)

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

Univerzita Palackého se přihlásila do Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost s cílem získat zpětnou vazbu, která je jednou z hlavních výhod účasti v Národní ceně za společenskou odpovědnost. Hlavním cílem Zprávy hodnotitelů je poskytnout zpětnou vazbu o hlavních silných stránkách instituce a oblastech pro zlepšení a také poskytnout bodový profil organizace podle mezinárodně uznávaného Modelu Committed to Sustainability (EFQM).