Řízení rizik

Tuto agendu vyřizuje:

Ing. Martin Jurečka

e-mail: martin.jurecka@upol.cz

telefon: +420 585 631 068


Obecné informace

Rizika identifikovaná v konkrétních procesech jsou zpracována v příslušných procesních příručkách.

Dokumenty

Procesní rizika

Řízení procesních rizik na Univerzitě Palackého v Olomouci (pdf)

Dokument ukotvuje rámec řízení procesních rizik jako jednoho z nástrojů zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP včetně hodnocení těchto činností, a to prostřednictvím řídicí kontroly prováděné na UP podle zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky při veškerých procesně organizovaných činnostech, které se za účelem naplňování záměrů, plánů a strategií UP realizují.
Mapa procesních rizik (xlsx)

Dokument obsahuje podrobný seznam procesů, jejich rizik, navržených opatření k ošetření rizik a vyhodnocení opatření.
Zprávy o řízení procesních rizik

Zpráva za dané období obsahuje informace o proběhlé analýze procesních rizik, informace ze systému včasného varování a informace o plnění stanovených opatření.  

Strategická rizika

Řízení strategických rizik na Univerzitě Palackého v Olomouci (pdf)

Dokument ukotvuje rámec řízení strategických rizik jako jednoho z nástrojů zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP včetně hodnocení těchto činností, a to prostřednictvím řídicí kontroly prováděné na UP podle zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky při veškerých procesně organizovaných činnostech, které se za účelem naplňování záměrů, plánů a strategií UP realizují z nejvyšší úrovně organizační a řídicí struktury UP.
Mapa strategických rizik (xlsx)

Dokument obsahuje interaktivní graf mapující strategická rizika na UP.
Soubor je nutné si stáhnout, neboť prohlížení online v UPShare nepodporuje nadefinované funkce.
Pro snazší práci s grafem jsme zpracovali návod.
 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)