PROVYŠ - Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství

 

Zkratka PROVYŠ je interní zkratkou.

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.

e-mail: pavla.simackova@upol.cz

telefon: +420 585 631 028


Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství (PROVYŠ) patří mezi rozvojové programy MŠMT a od roku 2024 navazuje na Centralizované rozvojové programy (CRP). Cílem je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, návazných plánů realizace a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol. Záměrem ministerstva je zajistit v maximální možné míře podporu aktivit cílících na strategický rozvoj veřejných vysokých škol, jejich propagaci a spolupráci v oblastech definovaných v Programu.

PROVYŠ má dvě části – jednoleté a dvouleté projekty. V případě jednoletých projektů škola řeší aktivity, které tematicky navazují na dřívější projekty CRP a není u nich vyžadována spolupráce více vysokých škol. Dvouletý program naopak přejímá spolupráci veřejných vysokých škol a MŠMT u nich vystupuje jako konzultant a kontrolor a nastavuje zaměření a cíle těchto projektů.

PROVYŠ pro roky 2024–2025

Základní informace (zdroj MŠMT):

Příprava na implementaci reformy doktorského studia a strategie řízení lidských zdrojů pro roky 2024-2025.)
Příprava na implementaci reformy doktorského studia cílí na podporu rozvoje konceptu tzv. Doctoral Schools a přípravné kroky pro implementaci jednotlivých prvků novely zákona o vysokých školách a nařízení vlády o standardech v oblasti doktorského studia. Strategie řízení lidských zdrojů se soustředí na aktivity týkající se zejména rozvoje pracovního klimatu směrem k lidským zdrojům s ohledem na pracovní schopnost zaměstnanců a nastavení personální politiky lidských zdrojů.

 

Řešené projekty:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)