Institucionální plány

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.

e-mail: pavla.simackova@upol.cz

telefon: +420 585 631 028


Cílem Institucionálního programu je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 (dále jen„Strategický záměr ministerstva“, SZ2021+). Vysoká škola získává od MŠMT finanční prostředky na základě předloženého institucionálního plánu (dle pokynů MŠMT ve Vyhlášení), jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru (Strategický záměr UP a Plány realizace pro jednotlivé roky). Institucionální plán zároveň obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů.

Základní tematické okruhy IP stanovuje vedení univerzity v souladu s podmínkami Vyhlášení a Strategickým záměrem UP. Konkrétní cíle v okruzích si stanovují jednotlivé součásti UP samy.

Celková výše příspěvku se stanovuje na celé období, vysoké škole je každý rok vyplácena poměrné část v závislosti na délce stanoveného období na základě žádosti obsahující průběžnou zprávu o naplňování stanovených cílů.

Institucionální plán UP, jeho změny a znění závěrečné zprávy IP UP projednává Správní rada UP.

Základní informace k Programu na podporu strategického řízení vysokých škol - PROPOST

(zdroj MŠMT)

PROPOST je určen na podporu hlavních strategických opatření přijímaných vysokými školami v oblasti vzdělávací činnosti, řízení, vnitřních procesů a v menší míře též tzv. třetí role. Předmětem podpory jsou zejména vnitřní projekty a opatření vysokých škol, které mají systémový charakter, tj. zahrnují všechny či alespoň několik součástí vysoké školy, a představují zásadní transformaci z hlediska povahy nebo kvality dotčených činností. 

Podpora je určena jak na realizaci aktivit, které jsou v Strategickám záměru 2021+ označeny jako „očekávaná opatření na úrovni vysokých škol“ (jejichž podoba může být uzpůsobena profilu a kontextu vysoké školy), tak na další opatření směřující k naplnění stejných cílů.

Základní tematické okruhy PROPOSTu stanovuje vedení univerzity v souladu s podmínkami Vyhlášení a Strategickým záměrem UP. Konkrétní cíle v okruzích si stanovují jednotlivé součásti UP samy.

 Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022-2025.pdf

Financování PROPOST nahrazuje financování z IP. Aktivity financované v rámci PROPOST jsou úzce svázané se Strategickým záměrem UP na období 2021+, zejména s Plány realizace strategického záměru na jednotlivé roky. Alokované finanční částky na jednotlivé kapitoly jsou uvedeny přímo v dokumentu strategického záměru a jednotlivých plánech realizace.

Agendu PROPOSTu vyřizuje:
Mgr. Andrea Sojková
e-mail: andrea.sojkova@upol.cz
telefon: +420 585 631 047

Institucionální rozvojové plány UP 2011-2015

Tabulky k programům, IP pro daný rok včetně závěrečných zpráv, vyhlášení a seznamy schválených projektů FRUP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)