Návody

Výroční zpráva o činnosti 2020

Všechny dokumenty jsou dostupné na OneDrive, kde je, prosím, vyplňte online.

Soubory, prosím, nestahujte a nezasílejte e-mailem.

Jakmile budou za Vaši fakultu všechny informace a data vyplněna, prosíme, tuto informaci zaslat Mgr. Andree Sojkové, na kterou se rovněž obracejte v případě jakýchkoliv nejasností či problémů.

Prosíme o vyplnění nejpozději do 12. 3. 2021.

Návod na vyplnění konkrétních souborů

Ve složce na OneDrive najdete:

 • VZ_tab_fakulty_2020 vyplňte všech 7listů s tabulkami dle uvedené metodiky na prvním listu souboru, příp. poznámkách a komentářích (zobrazeny červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu) přímo u tabulek.
  • u tabulky 2.3 a 2.4 zrevidujte informace uvedené v loňském roce (v případě potřeby upravte či přidejte nový program) a doplňte zlutě zvýrazněné řádky. Změny prosím vyznačte.

 • czv-2_6 - zkontrolujte údaje v tabulkách, příp. doplňte data, které evidujete mimo informační systém Portál CŽV. Věnujte pozornost listu metodika.

 • czv-2_7 - zkontrolujte údaje v tabulkách, příp. doplňte data, které evidujete mimo informační systém Portál CŽV. Věnujte pozornost listu metodika.
 • mobility_2020_pro_fakulty doplňte údaje, které v tabulkách chybí, příp. upravte data, pokud neevidujete vše do uvedeného systému. Absolventské stáže doplní RUP. Pro každou fakultu je připraven samostatný list. Věnujte pozornost listu metodika a doplňkovým informacím pod tabulkami!
 • seznam_extra_oboru_2020 zkontrolujte ve všech 4 listech, zda všechny v loňsém roce uvedené obory/programy jsou stále aktuální a příp. upravte či doplňte další. Zkontrolujte prosím také kódy oborů/programů. V případě, že se některý z oborů reakreditoval již na program, nemažte původní obor, doplňte k němu poznámku, že se jedná již jen o obor tzv. na dostudování a nový program doplňte.
 • seznam_patenty_2020 - na 2 listech zkontrolujte, zda jsou uvedeny všechny získané patenty a zapsané užitné vzory a podané patentové přihlášky (zdroje jsou uvedeny u tabulek), příp. upravte či doplňte další. Na třetím listě doplňte uzavřené licenční smlouvy a k nim potřebné informace. Soubor bude doplněn v prvním březnovém týdnu.
 • odborné organizace_2020 zrevidujte, zda všechny uvedené informace jsou stále platné. U své fakulty barevně zvýrazněte 5 organizací, které považujete za nejvýznamnější, pokud jste toto zvýraznění provedli v loňském roce pouze zkontrolujet, zda nedošlo ke změně priorit. Zvýrazněné organizace budou uvedeny ve výroční zprávě.
 • postdoci_doktorandi_fakulty instrukce pro vyplnění jsou uvedeny na prvním listě s názvem metodika; pokud má vaše fakulta jiný klíč k určování postdoků (např. ve mzdové třídě A1 jsou pouze postdoci) - stačí napsat tento klíč do poznámky

Praktické odkazy

Inzerce THEunijobs

Pro vkládání inzerce pracovních příležitostí na mezinárodní portál THEunijobs použijte tento formulář.
Text, prosím, vkládejte v anglickém jazyce.

Kontaktní osoba:

Akreditace studijního programu

Kontaktní osoby:

Monika Smitková

monika.smitkova@upol.cz

+420 585 631 014

Informace k akreditacím
Agenda spojená s přípravou akreditačního spisu

Mgr. Andrea Sojková

andrea.sojkova@upol.cz

+420 585 631 047

Sebehodnoticí zpráva (přílohu E) k akreditaci prostřednictvím NAÚ

Ing. Aneta Smitková

aneta.smitkova@upol.cz

+420 585 631 031

Postoupení spisu ke schválení RVH

zasílejte nejméně 3 týdny před jednáním RVH

Mimo doporučené formuláře, jež poskytuje k žádosti o akreditaci studijního programu Národní akreditační úřad (NAÚ), je nutné ještě dodat Sebehodnoticí zprávu (tzv. příloha E), která je odlišná pro schvalování formou institucionální akreditace a prostřednictvím NAÚ.

Schvalování v rámci institucionální akreditace

Formulář pro vypracování Sebehodnoticí zprávy (tzv. příloha E) k žádosti o schválení studijního programu v rámci institucionální akreditace ke stažení zde.

Sebehodnoticí zprávu vypracovává navrhovatel bez spolupráce s oddělením strategie a kvality.

Zpráva se soustředí na určení silných a slabých stránek studijního programu, na strategii personálního rozvoje a garance studijního programu a na strategii rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnost daného studijního programu.

Schvalování prostřednictvím NAÚ

V případě žádosti o schválení studijního programu prostřednictvím NAÚ má Sebehodnoticí zpráva (tzv. příloha E) přesně stanovenou osnovu, kterou je nutné dodržet.

Sebehodnoticí zpráva se skládá ze dvou částí:

 • První část zprávy - o instituci
  Schválená Radou pro vnitřní hodnocení 20. 11. 2017 k dispozici zde (platnost 1 rok).


 • Druhá část - o studijním programu
  Bude vypracována do týdne od zaslání vyplněného formuláře.
  Formulář pro vypracování ke stažení zde. Formulář nijak neupravujte ani ničím nenahrazujte, pouze vyplňte relevantní pole. 
  Ve zprávě je rovněž na základě jmenného seznamu uvedeného ve formuláři zpracováváno požadované personální zabezpečení dle odbornosti, věkové struktury a rozsahu úvazků akademických pracovníků zabezpečujících v daném případě vzdělávací činnost.

 

Do standardizovaného formuláře NAÚ C-III Informační zabezpečení studijního programu – uveďte specifické informace např. katederní knihovnu, specializovaný software dostupný na pracovišti apod. Na univerzitní knihovnu je možné uvést pouze odkaz na její webové stránky.

Postoupení žádosti o akreditaci RVH

Kompletní akreditační spis zasílejte tajemnici Rady pro vnitřní hodnocení Ing. Anetě Smitkové nejméně 3 týdny před plánovaným jednáním RVH.

Termíny jednání naleznete zde.