Návody

Výroční zpráva o činnosti 2022

Všechny dokumenty jsou dostupné na OneDrive, kde je, prosím, vyplňte online.

Soubory, prosím, nestahujte a nezasílejte e-mailem.

Jakmile budou za Vaši součást všechny informace a data vyplněna, prosíme, tuto informaci zaslat Mgr. Andree Sojkové, na kterou se rovněž obracejte v případě jakýchkoliv nejasností či problémů.

VŠÚ vyplňuje pouze ty tabulky, které jsou pro něj relevantní.

Prosíme o vyplnění nejpozději do 20. 2. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů se obracejte na Mgr. Andreu Sojkovou - kl. 1047.

Návod na vyplnění konkrétních souborů

Ve složce na OneDrive najdete:

 • VZ_tab_soucasti_2022 vyplňte všech 6 listů s tabulkami dle uvedené metodiky na prvním listu souboru, příp. poznámkách a komentářích (zobrazeny červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu) přímo u tabulek.
  • u tabulky 2.3 a 2.4 zrevidujte informace uvedené v loňském roce (v případě potřeby upravte či přidejte nový program) a doplňte zlutě zvýrazněné řádky. Změny prosím vyznačte.
 • czv-2_6 data jsou exportována z Portálu CŽV. Pokud evidujete data mimo tento portál, doplňte je. U PdF nebylo možné rozdělit kurzy na profesní a zájmové, proto je nutné doplnit celou tabulku. 
 • czv-2_7 data jsou exportována z Portálu CŽV. Pokud evidujete data mimo tento portál, doplňte je. U PdF nebylo možné rozdělit kurzy na profesní a zájmové, proto je nutné doplnit celou tabulku. 
 • mobility_2022-soucasti doplňte údaje, které v tabulkách chybí, příp. upravte data, pokud neevidujete vše do uvedeného systému. Absolventské stáže doplní RUP. Pro každou součást je připraven samostatný list. Věnujte pozornost listu metodika a doplňkovým informacím pod tabulkami!
 • programy_2022 na listu:
  • praxe 1 měsíc zkontrolujte, zda všechny v loňském roce uvedené obory/programy jsou stále aktuální a příp. upravte či doplňte další. Zkontrolujte prosím také kódy oborů/programů. V případě, že se některý z oborů reakreditoval již na program, nemažte původní obor, doplňte k němu poznámku, že se jedná již jen o obor tzv. na dostudování a nový program doplňte.
  • podpora podnikavosti doplňte nově informace ke studijním předmětům, v jejichž rámci studenti odevzdávají podnikatelský záměr
 • prihlasky_patenty_licence-2022 - na 2 listech zkontrolujte, zda jsou uvedeny všechny získané patenty a zapsané užitné vzory a podané patentové přihlášky (zdroje jsou uvedeny u tabulek), příp. upravte či doplňte další. Na třetím listě opět zkontolujte, zda platí uzavřené licenční smlouvy a k nim potřebné informace, příp. doplňte další.
 • odborné organizace_2022 zrevidujte, zda všechny uvedené informace jsou stále platné, nebo doplňte nové. U své součásti barevně zvýrazněte 5 organizací, které považujete za nejvýznamnější, pokud jste toto zvýraznění provedli v loňském roce pouze zkontrolujet, zda nedošlo ke změně priorit. Zvýrazněné organizace budou uvedeny ve výroční zprávě.
 • postdoci_doktorandi_soucasti_2022 instrukce pro vyplnění jsou uvedeny na prvním listě s názvem metodika; pokud má vaše fakulta jiný klíč k určování postdoků (např. ve mzdové třídě A1 jsou pouze postdoci) - stačí napsat tento klíč do poznámky.

Praktické odkazy

Akreditace/schvalování studijních programů

Kontaktní osoby:

Ing. Pavlína Pechová

pavlina.pechova@upol.cz

+420 585 631 189

Agenda spojená s přípravou akreditačního spisu

Mgr. Andrea Sojková

andrea.sojkova@upol.cz

+420 585 631 047

Sebehodnoticí zpráva (přílohu E) k akreditaci prostřednictvím NAÚ

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.

pavla.simackova@upol.cz

+420 585 631 028

Postoupení spisu ke schválení RVH

zasílejte v termínech uvedených zde

Mgr. Milan Večerka

milan.vecerka@upol.cz

+420 585 631 131

Metodická podpora v rámci vyplňování a zpracování žádostí

Mimo doporučené formuláře, jež poskytuje k žádosti o akreditaci studijního programu Národní akreditační úřad (NAÚ), je nutné ještě dodat Sebehodnoticí zprávu (tzv. příloha E), která je odlišná v závislosti na schvalujícím orgánu (RVH, NAÚ) či dle typu žádosti (prodloužení, nový studijní program).

Bližší informace o akreditaci/schvalování studijních programů a souvisejících procesech naleznete na stránkách akreditace.upol.cz. Stránky jsou postupně doplňovány a aktualizovány.

Sebehodnotící zpráva

Schvalování v rámci institucionální akreditace

(schvaluje UP prostřednictvím RVH)

 

Formulář pro vypracování Sebehodnoticí zprávy (tzv. příloha E) k žádosti o schválení studijního programu v rámci institucionální akreditace ke stažení zde.

Sebehodnoticí zprávu vypracovává navrhovatel bez spolupráce s oddělením strategie a kvality.

Zpráva se soustředí na určení silných a slabých stránek studijního programu, na strategii personálního rozvoje a garance studijního programu a na strategii rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnost daného studijního programu.

Akreditace prostřednictvím NAÚ

(akredituje NAÚ po projednání RVH)

 

V případě žádosti o schválení studijního programu prostřednictvím NAÚ má Sebehodnoticí zpráva (tzv. příloha E) přesně stanovenou osnovu, kterou je nutné dodržet.
Osnova se liší podle toho, zda je akreditován nový studijní program nebo žádáno o prodloužení akreditace.

 

Sebehodnoticí zprávu kompletuje Oddělení strategie a kvality ze dvou částí:

První část zprávy - o instituci

 • Bude vypracována Oddělením strategie a kvality.

 

Druhá část - o studijním programu - verze pro žádost o novou akreditaci

 • Bude vypracována na základě dat od garanta studijního programu, a to do týdne od zaslání vyplněného formuláře.
 • Formulář pro vypracování ke stažení zde. Formulář nijak neupravujte ani ničím nenahrazujte, pouze vyplňte relevantní pole.

 

Druhá část - o studijním programu - verze pro žádost o prodloužení akreditace

 • Bude vypracována na základě dat od garanta studijního programu, a to do 2-3dnů od zaslání vyplněného formuláře.
 • Formulář pro vypracování ke stažení zde (POZOR - jedná se o jiný formulář než u nové žádosti).

 

Postoupení žádosti RVH UP

Kompletní akreditační spis zasílejte tajemnici Rady pro vnitřní hodnocení Mgr. Pavle Šimáčkové, MSc. v termínech uvedených zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)