Návody

Akreditace/schvalování studijních programů

Kontaktní osoby:

Ing. Pavlína Pechová

pavlina.pechova@upol.cz

+420 585 631 189

Agenda spojená s přípravou akreditačního spisu

Mgr. Andrea Sojková

andrea.sojkova@upol.cz

+420 585 631 047

Sebehodnoticí zpráva (přílohu E) k akreditaci prostřednictvím NAÚ

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.

pavla.simackova@upol.cz

+420 585 631 028

Postoupení spisu ke schválení RVH

zasílejte v termínech uvedených zde

Mgr. Milan Večerka

milan.vecerka@upol.cz

+420 585 631 131

Metodická podpora v rámci vyplňování a zpracování žádostí

Mimo doporučené formuláře, jež poskytuje k žádosti o akreditaci studijního programu Národní akreditační úřad (NAÚ), je nutné ještě dodat Sebehodnoticí zprávu (tzv. příloha E), která je odlišná pro schvalování formou institucionální akreditace a prostřednictvím NAÚ.

Bližší informace o akreditaci/schvalování studijních programů a souvisejících procesech naleznete na stránkách akreditace.upol.cz. Stránky jsou postupně doplňovány a aktualizovány.

Sebehodnotící zpráva

Schvalování v rámci institucionální akreditace (RVH schvaluje)

Formulář pro vypracování Sebehodnoticí zprávy (tzv. příloha E) k žádosti o schválení studijního programu v rámci institucionální akreditace ke stažení zde.

Sebehodnoticí zprávu vypracovává navrhovatel bez spolupráce s oddělením strategie a kvality.

Zpráva se soustředí na určení silných a slabých stránek studijního programu, na strategii personálního rozvoje a garance studijního programu a na strategii rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnost daného studijního programu.

 

Akreditace prostřednictvím NAÚ (RVH doporučuje k předložení NAÚ)

V případě žádosti o schválení studijního programu prostřednictvím NAÚ má Sebehodnoticí zpráva (tzv. příloha E) přesně stanovenou osnovu, kterou je nutné dodržet.

Sebehodnoticí zpráva se skládá ze dvou částí:

První část zprávy - o instituci

Druhá část - o studijním programu

  • Bude vypracována do týdne od zaslání vyplněného formuláře.
  • Formulář pro vypracování ke stažení zde. Formulář nijak neupravujte ani ničím nenahrazujte, pouze vyplňte relevantní pole. 
  • Ve zprávě je rovněž na základě jmenného seznamu uvedeného ve formuláři zpracováváno požadované personální zabezpečení dle odbornosti, věkové struktury a rozsahu úvazků akademických pracovníků zabezpečujících v daném případě vzdělávací činnost.

Do standardizovaného formuláře NAÚ C-III Informační zabezpečení studijního programu – uveďte specifické informace např. katederní knihovnu, specializovaný software dostupný na pracovišti apod. Na univerzitní knihovnu je možné uvést pouze odkaz na její webové stránky.

 

Postoupení žádosti RVH UP

Kompletní akreditační spis zasílejte tajemnici Rady pro vnitřní hodnocení Mgr. Pavle Šimáčkové, MSc. v termínech uvedených zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)