Metodiky

Doporučující pravidla odpovědného veřejného zadávání UP (pdf)

Dokument zpracovává strategii zadávání veřejných zakázek na UP při dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce (pdf)
Požadavky kladené na znalosti zaměstnance v oblasti univerzitních informačních systémů a legislativní základny UP (pdf)

Dokument rozpracovává nutné požadavky kladené na znalosti zaměstnance v oblasti univerzitních informačních systémů a legislativní základny UP a na ně navazující systém školení zaměstnanců pro realizaci jednotlivých činností UP a dále v zajišťování a řízení kvality na UP. Popisuje obecné rozdělení informačních systémů na UP, definuje skupiny zaměstnanců, pro jejichž práci je nutná znalost daného UIS, shrnuje hlavní zásady realizovaných školení na UP a následně podrobněji specifikuje jednotlivé UIS a systém jejich školení.
Metodické listy pro koordinátory kvality na UP (pdf)

Metodické listy pro koordinátory kvality shrnují základní informace o řízení kvality na UP a mají pomoci vedoucím pracovníkům zorientovat se v této problematice. V úvodu je shrnut legislativní rámec řízení kvality na VŠ – v celostátním i univerzitním měřítku (zákony, vnitřní předpisy a normy UP), dále jsou popsáni klíčoví účastníci v oblasti řízení kvality na UP a také jsou vysvětleny základní pojmy včetně modelu EFQM, který se na UP využívá pro vnitřní hodnocení kvality. V závěru je uvedeno několik tipů, jak konkrétně uchopit řízení kvality na jednotlivých pracovištích.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)