Výroční zprávy

Tuto agendu vyřizuje:

Mgr. Andrea Sojková

e-mail: andrea.sojkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 047


Každoročně jsou dle § 21 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách vydávány Výroční zpráva o činnosti univerzity a Výroční zpráva o hospodaření univerzity, které jsou koncepčními dokumenty vysoké školy a jejichž strukturu stanovuje MŠMT. Výroční zprávy schvaluje na návrh rektora Akademický senát univerzity.

Vypracování Výroční zprávy o činnosti se řídí příslušnou vnitřní normou.

Výroční zpráva o činnosti UP je zpracovávána na Oddělení strategie a kvality, Výroční zprávu o hospodaření UP zpracovává Ekonomický odbor. Dále je od roku 2013 zpracována i PR verze Výroční zprávy, která slouží především k prezentaci a rozšíření povědomí o UP, tuto verzi zpracovává Oddělení komunikace.

Výroční zpráva o činnosti

Po účinnosti novely vysokoškolského zákona, tj. v roce 2016, byla ze strany MŠMT změněna struktura  Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2016, a to včetně rozšíření o nové informace a data. Součástí výroční zprávy se tak stala i reflexe plnění Plánu realizace strategického záměru, jejíž struktura je zcela v gesci vysoké školy.

Tato změna výrazně rozšířila rozsah zprávy, zároveň však umožnila zapracovat grafy mapující vývoj jednotlivých oblastí, jejichž prostřednictvím bylo možné vyzdvihnout oblasti, v nichž se univerzitě dlouhodobě daří a roste, příp. oblasti, kde UP zaznamenala významný nárůst.

Data z výročních zpráv jsou dále využívána pro přípravu dalších strategických dokumentů.

V případě potřeby Vašeho dalšího zpracování dat, nás neváhejte kontaktovat pro zaslání tabulkové přílohy v souboru xlsx.

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření je nástrojem pro kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s prostředky vysoké školy. Její zpracování je v gesci Ekonomického odboru.

Ke stažení

Výroční zpráva o činnosti UP Výroční zpráva o hospodaření UP
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2023 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2023 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2022 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2022 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2021 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2021 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2020 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2020 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2019 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2019 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2018 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2018 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2017 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2017 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2016 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2016 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2015 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2015 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2014 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2014 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2013 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2013 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2012 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2012 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2011 (pdf)
tabulky za rok 2011 (xlsx)
Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2011 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2010 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2010 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2009 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2009 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2008 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2008 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2007 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2007 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2006 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2006 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2005 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2005 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2004 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2004 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2003 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2003 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2002 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2002 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2001 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2001 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2000 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2000 (pdf)
Výroční zpráva o činnosti UP za rok 1999 (pdf) Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 1999 (pdf)

PR verze výroční zprávy

PR verze výroční zprávy vychází z Výroční zprávy o činnosti a Výroční zprávy o hospodaření a poskytují základní obraz na UP za daný rok v klíčových oblastech.

Výroční zprávy součástí

Na jednotlivých součástech jsou rovněž vydávány Výroční zprávy o činnosti dané součásti, příp. i o jejím hospodaření, jejichž struktura a obsah jsou plně v gesci jednotlivých součástí. Výroční zprávu součásti na návrh děkana / ředitele VŠÚ schvaluje Akademický senát fakulty / Dozorčí rada VŠÚ.

Odkazy na výroční zprávy jednotlivých součástí:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)