Popis činnosti pracoviště

Oddělení strategie a kvality zabezpečuje vypracování strategických a dalších dokumentů, jež jako povinné stanovuje MŠMT, nebo jsou nutné pro získání finančních prostředků, či slouží jako část žádosti o udělení akreditace. Jedná se především o Institucionální plány, Centralizované rozvojové programy, Výroční zprávy, Strategické záměry, včetně Plánů realizace strategického záměru pro příslušný rok. Rovněž úzce spolupracuje s oddělením pro studium ohledně dokumentů nutných pro získání akreditace, a to jak programové, tak zejména institucionální.

Dále zabezpečuje rozvíjející se agendu spojenou se systémem zabezpečování a hodnocení kvality. Analyzuje a zpracovává dostupná klíčová data, sestavuje datové řady a provádí jejich srovnání s vybranými daty na národní úrovni. Na základě této činnosti navrhuje další postupy rozvoje systému hodnocení kvality na UP.

Pod oddělení spadá agenda vnějších vztahů ve smyslu regionální spolupráce, zejména se Statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem. V rámci této agendy oddělení organizačně zaštiťuje projekty financované Olomouckým krajem a Statutárním městem Olomouc, veškeré tyto žádosti a následné smlouvy je nutné zaslat na oddělení před podpisem rektora ke kontrole. Také se zabývá metodickou a koordinační činností vedoucí k udržitelné a společensky odpovědné UP.

Na oddělení jsou rovněž spravována a zpracovávána procesní a organizační schémata, jež jsou vypracovávány dle potřeby univerzity, a to i na žádost součásti UP pro její potřeby.

Také zabezpečuje agendu mezinárodních žebříčků a agendu řízení rizik na UP.

Naším cílem je vypracovávat požadované dokumenty v kvalitě odpovídající moderní výzkumné univerzitě s mnohaletou tradicí, které budou dostatečně reprezentativní, a to při minimálním administrativním zatížení fakult a dalších součástí univerzity. Budeme neustále usilovat o zjednodušení procesu získávání dat s maximálním využitím UIS.

Personální obsazení


JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
 • prorektor pro strategii a vnější vztahy
  e-mail: michal.malacka@upol.cz
  telefon: +420 585 631 010
  kancelář: 2.36A (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)
 

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc.
 • asistentka prorektora
  metodik řízení kvality
  tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení
  tajemnice Komise pro kvalitu
  e-mail: pavla.simackova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 028
  kancelář: 2.49 (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)

agenda:

 • centralizované rozvojové programy
 • administrativní podpora vnějších vztahů
  • včetně evidence a kontroly podkladů pro projekty/dotace od Olomouckého kraje a města Olomouce. Řešitelé dodávají kompletně vyplněné požadované podklady. Vždy je nutné dodat podpisovou košilku a počítat s alespoň týdenním časovým prostorem pro zajištění kontroly na OSK, u smluv i kontroly na PO RUP a zajištění podpisu rektora. Následně si řešitelé podklady na danou instituci doručují sami.
 • administrativní zajištění chodu oddělení (faktury, spisová služba)
 

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
 • vedoucí oddělení
  manažer řízení kvality
  e-mail: hana.maresova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 091
  kancelář: 2.49 (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)
 

Mgr. Andrea Sojková
 • zástupce vedoucí oddělení
  analytik strategického rozvoje
  e-mail: andrea.sojkova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 047 | +420 731 126 898
  kancelář: 3.42 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí vpravo)

agenda:

 • výroční zprávy o činnosti
 • Program pro podporu strategického řízení vysokých škol (PROPOST)
 • strategické záměry a plány realizace strategického záměru
 • zprávy o vnitřním hodnocení kvality
 • podpora akreditací (sebeevaluační zprávy pro akreditace prostřednictvím NAÚ)
 • analýza a zpracování dat
 

Ing. Aneta Schafferová (Smitková) - mateřská dovolená
 • asistentka prorektora
  tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení
  koordinátor rizik
  e-mail: aneta.smitkova@upol.cz
 

Mgr. Michaela Janků (Janáková)
 • analytik strategického rozvoje
  e-mail: michaela.janku@upol.cz
  telefon: +420 585 631 031
  kancelář: 3.25 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí vlevo)

agenda:

 • mezinárodní žebříčky
 • benchmarking
 • administrace projektu Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2022
 • správa inventarizace majetku oddělení
 

Ing. Martin Jurečka
 • analytik strategického rozvoje
  koordinátor rizik
  e-mail: martin.jurecka@upol.cz
  telefon: + 420 585 631 068
  kancelář: 3.41 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí vpravo)

agenda:

 • procesní modely a organigramy
 • analýza a zpracování dat
 • koordinační a metodická činnost v oblasti řízení rizik
 

Mgr. Zuzana Huňková
 • koordinátorka udržitelného rozvoje
  e-mail: zuzana.hunkova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 195
  kancelář: 3.45 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí vpravo)

agenda:

 • problematika udržitelnosti
 

Ing. Jiří Rudolf

 • fundraiser a spolupráce s partnery
  e-mail: jiri.rudolf@upol.cz
  telefon: +420 585 631 109
  kancelář: 3.24 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí vlevo)

agenda:

 • fundraising
 • zjišťování zpětné vazby o spolupráci UP se zaměstnavateli a školami
 

Mgr. Miroslava Zavadil
 • referentka udržitelného rozvoje
  e-mail: miroslava.zavadil@upol.cz
  telefon: +420 585 631 295
  kancelář: 3.45 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí vpravo)

agenda:

 • problematika udržitelnosti
 
Tým IS HAP

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
 • systémový analytik
  e-mail: jana.talasova@upol.cz
  telefon: +420 585 631 013
  kancelář: 3.26 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí vlevo)

agenda: IS HAP


Mgr. Tomáš Talášek, Ph.D.
 • systémový analytik
  e-mail: tomas.talasek@upol.cz
  telefon: +420 585 631 013
  kancelář: 3.26 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí vlevo)

agenda: IS HAP

 
 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)