Popis činnosti pracoviště

Oddělení strategie a kvality zabezpečuje vypracování strategických a dalších dokumentů, jež jako povinné stanovuje MŠMT, nebo jsou nutné pro získání finančních prostředků, či slouží jako část žádosti o udělení akreditace. Jedná se především o Institucionální plány,Centralizované rozvojové programy, Výroční zprávy, Strategické záměry, včetně Plánů realizace strategického záměru pro příslušný rok. Rovněž úzce spolupracuje s oddělením pro studium ohledně dokumentů nutných pro získání akreditace, a to jak programové, tak zejména institucionální.

Dále zabezpečuje rozvíjející se agendu spojenou se systémem zabezpečování a hodnocení kvality. Analyzuje a zpracovává dostupná klíčová data, sestavuje datové řady a provádí jejich srovnání s vybranými daty na národní úrovni. Na základě této činnosti navrhuje další postupy rozvoje systému hodnocení kvality na UP.

Rovněž spravuje a zpracovává procesní a organizační schémata, jež vypracovává dle potřeby univerzity, a to i na žádost součásti UP pro její potřeby.

Také zabezpečuje agendu mezinárodních žebříčků.

Naším cílem je vypracovávat požadované dokumenty v kvalitě odpovídající moderní výzkumné univerzitě s mnohaletou tradicí, které budou dostatečně reprezentativní, a to při minimálním administrativním zatížení fakult a dalších součástí univerzity. Budeme neustále usilovat o zjednodušení procesu získávání dat s maximálním využitím UIS.

Personální obsazení

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA

prorektorka pro strategické plánování a kvalitu

e-mail: hana.maresova@upol.cz

telefon: +420 585 631 010

kancelář: 2.36A (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)

 

Ing. Aneta Smitková

asistentka prorektorky

tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení

e-mail: aneta.smitkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 031

kancelář: 3.44 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí)

 

Mgr. Michaela Janáková

referentka

e-mail: michaela.janakova@upol.cz

telefon: +420 585 631 091

kancelář: 2.49 (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)

agenda:

 • mezinárodní žebříčky
 • mezinárodní benchmarking
 • administrace projektu ESERO

 

Ing. Martin Jurečka

analytik strategického rozvoje

e-mail: martin.jurecka@upol.cz

telefon: + 420 585 631 068

kancelář: 3.41 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí)

agenda:

 • procesní modely a organigramy
 • analýza a zpracování dat
 • podpora akreditací (zpracování personálního zabezpečení a životopisů)

 

Mgr. Iveta Komárková

metodik řízení kvality

tajemnice Komise pro kvalitu

e-mail: iveta.komarkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 028

kancelář: 2.49 (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)

agenda:

 

Mgr. Andrea Sojková

analytik strategického rozvoje

e-mail: andrea.sojkova@upol.cz

telefon: +420 585 631 047

kancelář: 3.42 (pravé křídlo rektorátu, II. poschodí)

agenda:

 • výroční zprávy o činnosti
 • strategické záměry a plány realizace strategického záměru
 • zprávy o vnitřním hodnocení kvality
 • podpora akreditací (sebeevaluační zprávy)
 • analýza a zpracování dat

 

Ing. Jiří Rudolf

analytik benchmarkingu

e-mail: jiri.rudolf@upol.cz

telefon: +420 585 631 109

kancelář: 2.36A (pravé křídlo rektorátu, chodba prorektorů)

agenda:

 • národní benchmarking
 • zjišťování zpětné vazby o spolupráci UP se zaměstnavateli a školami

 

doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.

systémový analytik

e-mail: jana.talasova@upol.cz

telefon: +420 585 631 013

kancelář: 2.18 (pravé křídlo rektorátu, I. poschodí)

agenda: IS HAP