FAQ

Kde naleznu informace o umístění UP v mezinárodních hodnoceních/žebříčcích VŠ?
Na webových stránkách UP, v sekci mezinárodní hodnocení
 

Na co se mezinárodní hodnocení vysokých škol zaměřuje?
Jednotlivé žebříčky mají nastaveny odlišnou metodiku, která se v průběhu let může měnit.
Níže jsou uvedeny odkazy na webové stránky vybraných žebříčků, na kterých kromě výsledků naleznete také metodologii:

Žebříčky udržitelnosti:  
Proč jsou výsledky mezinárodního hodnocení vysokých škol důležité?
Výsledky univerzit v mezinárodním hodnocení jsou v zahraničí sledovány a mohou hrát důležitou roli při následném (ne)navazování nových / prodloužení stávajících partnerství či realizaci partnerských spoluprací ve vědě a výzkumu. Některé země nechtějí například spolupracovat s univerzitami, které nejsou alespoň v TOP 1000. Umístění vysokých škol je sledováno také studenty, zejména pak těmi zahraničními. Ze zprávy z výzkumu na vysokých školách 2024, kterou vydal Dům zahraniční spolupráce, je patrné, že reputace vysokých škol hodnocená právě v mezinárodních žebříčcích byla, až pro čtvrtinu oslovených, jedním z klíčových parametrů ke kterým přihlíželi při výběru univerzity.
 
Jak je možné zlepšovat umístění UP v mezinárodním hodnocení? Jak může pomoci jednotlivec?
V současné době vzniká Strategie Univerzity Palackého v oblasti mezinárodních žebříčků vysokých škol, která v sobě zahrnuje postupy a opatření, která by měla napomoci zlepšení parametrů UP v mezinárodních žebříčcích. Prosíme tedy zaměstnance, aby si výše uvedený dokument prostudovali a následně se řídili doporučeními, která se jich týkají a která mohou ovlivnit. Dokument momentálně prochází finální grafickou úpravou a po jeho zveřejnění bude odkaz doplněn.
 
Co dělat v případě oslovení žebříčkem do dotazníkového šetření?
Společnosti vytvářející žebříčky pracují s dotazníkovými šetřeními na nejrůznější témata a distribuují je dvěma způsoby. Buď je rozesílají ze svých emailů a nebo prostřednictvím univerzit. Pokud jste s ohledem na téma schopni dotazník vyplnit, prosím učiňte tak. V některých případech se jedná sice pouze o mapování daného tématu, v případě dotazníkových šetření ohledně reputace jsou ale výsledky promítány do celkového hodnocení. V Times Higher Ecducation: World University Rankings tvoří reputace 33 % výsledného hodnocení, v případě QS World University Rankings až 45 % a je tedy důležité se do dotazníkových šetření zapojovat. Pokud si nebudete jistí, zda se Vás dotazník týká, obraťte se na Mgr. Michaelu Janků.
 
Na koho se mohu obrátit, v případě, že potřebuji zjistit podrobnější informace týkající se žebříčků VŠ?
Obrátit se můžete na:
Mgr. Michaelu Janků, Oddělení strategie a kvality RUP
e-mail: michaela.janku@upol.cz
telefon: +420 585 631 031

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)