Dotazníkové šetření spokojenosti s menzami UP

Shrnutí výsledků

Na podzim roku 2022 realizovala univerzita mezi svými pracujícími a studujícími dotazník, ve kterém prověřovala, jak jsou spokojeni s nabídkou menz a jak využívají jejich nabízených služeb. Dotazník bylo možno vyplnit elektronicky od 19. října do 5. listopadu 2022. Celkově obsahoval 31 otázek, většina z nich byla uzavřená a povinná k vyplnění. Celkově se průzkumu zúčastnilo 1 856 respondentů, z nichž většina patřila ke skupině studentů. Zastoupení podle ročníků studia bylo poměrně vyrovnané. Z celkového počtu zaměstnanců a studentů se průzkumu zúčastnilo necelých 7 %.

Dle výsledků dotazníku byli strávníci z řad zaměstnanců i studentů se službami menz spíše spokojeni, konkrétně s nabídkou a kvalitou jídel, servisem a prostředím. Identifikovány však byly rozdíly mezi jednotlivými menzami.

V otázce cen se názory lišily, z pohledu zaměstnanců byly ceny dominantně přijatelné, z pohledu studentů nikoliv. Pro Správu kolejí a menz UP (SKM) vyšla z dotazníku některá doporučení ohledně přípravy a složení jídel, která bylo nutno aplikovat dle možností konkrétních výdejen, a na kterých SKM postupně pracuje. Během zpracovávání výsledků dotazníku bylo z ekonomických důvodů nutno mírně navýšit ceny jídel, menza však následně zavedla jedno výrazně levnější jídlo pro studenty na každý den. Průběžně pak pracuje na proškolování zaměstnanců, např. v přípravě vegetariánských či veganských jídel, na obnově vybavení menz atd.

 

realizováno v roce 2022 M. Šuchou a K. Lapotkou pro potřeby kvestury a SKM

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)